Søk i ansattelisteAnsatte
Navn Tittel Telefon Mobil

Avd. for oppvekst - utviklingsveiledere

Mary Ann Myhre Utviklingsveileder
Rune Thodesen Utviklingsveileder 412 57 293

Avdeling for Helse - Stab

Ann-Kristin Ramstad Konsulent/rådgiver 74 16 91 21 400 21 925
Astrid Selset Førstekonsulent 74 16 90 69 952 58 252
Eva Heggstad Aas Rehab.konsulent 74 16 93 09
Hilde Rones Jensen Kons. miljørettet helsevern 74 16 91 21
Johanne Karin Rossebø Rådgiver 74 16 91 84 948 11 183
Liv Inger Masdal Næss Kommunehelsekoordinator 74 16 90 40 906 70 904
Stine Strand Folkehelsekoordinator 459 75 088

Avdeling for Omsorg - Stab

Elin Jegersen Fagkonsulent 74 16 90 75
Judith Grønnesby Fagkonsulent 74 16 92 16

Avdeling for helse

Ingeborg Laugsand Helsesjef 74 16 91 92 918 22 134
Monica Farbu Skjei Miljøarbeider 404 12 079

Avdeling for kultur

Arild Høyem Konsulent 74 16 92 40 906 42 381
Bente Myrslo Næss Sekretær 74 16 93 65
Bjørn Gunnar Ericson Konsulent 74 16 92 40 917 42 460
Bjørn Håvard Bakken Kulturskolelærer 74 16 93 65
Elfrid Jakobsen Lærer/Inspektør 74 16 93 66
Hanne Skarsem Aasan Kulturskolen 74 16 93 65 489 58 617
Jeanette Hoseth Lærer 74 16 93 65
Karl Henrik Sprauten Kulturmedarbeider 74 16 93 73 900 26 238
Ketil Tronstad Tjenesteenhetsleder 74 16 92 10 995 43 720
Kjersti Kveli Musikk og kulturskolelærer 74 16 93 65
Kristin Melgård Lærer 74 16 93 65
Kristin Myrmel Musikk og kulturskolelærer 74 16 93 65
Lars Erik Revdal Fritidskontakt 74 16 92 40
Leif Terje Nilsen Kultursjef 906 91 923
Mobil 1 Kulturskolen 489 56 483
Mobil 2 Kulturskolen 489 56 473
Sanna Marit Revdal Kulturskolelærer 74 16 93 65
Silje Jonassen Dansepedagog 74 16 93 65 489 58 602
Svein Kåre Haugen Rektor 911 57 964
Terje Stene Lærer 74 16 93 65
Tone Fossan Ertsås Kulturkonsulent 74 16 92 13 488 65 338

Avdeling for omsorg

Andrea Skarstad Sørensen Pleiemedarbeider 74 16 89 00
Ane Marie Nikolaissen Lærling 74 16 89 00
Anette Overrein Miljøterapeut 95 84 05 76
Astrid Brandsegg Assistent 74 17 12 80
Iren Hovstein Haugen Omsorgssjef 924 90 891
Karina Pettersen Pleiemedarbeider 74 16 89 00
Kristin Hagen Pleiemedarbeider 74 16 89 00
Marita Rokne Sykepleier 74 16 94 25
Mathilde Johansen Sykepleiestudent 74 11 68 90
Pranpreeya Khaowimon Lærling 74 16 89 00
Samuel Sereke Pleiemedarbeider 74 16 89 00
Sewit Esthifanos Pleiemedarbeider 74 16 89 00
Siri Hagnes Røsægg Pleiemedarbeider 74 16 89 00
Stig Bratli Helsefagarbeider 74 16 89 00

Avdeling for oppvekst

Gisle Aarlott SLT-koordinator
Guro Moen Haggren Barne og ungdomsarbeider 74 17 13 00
Kudusan Teclezgh Kebedom Fagarbeider 74 16 92 43
Rita Steinkjer Adjunkt 412 88 231

Avdeling for oppvekst - Stab

Eva Hermann Haugseth Rådgiver 924 10 901
Kenneth Arntzen Oppvekstsjef 917 81 633
Lars Petter Svarte IKT-koordinator 74 16 90 84 948 04 038
Livard Eklo Rådgiver 74 16 90 89
Robert Ertsås Rådgiver skole 997 26 366
Trude Austheim Rådgiver barnehage 74 16 90 60 928 16 177
barnehage Trådløs Skole 74 16 90 97

Avdeling for samfunnsutvikling

Gunvor Aursjø Utviklingssjef 74 16 91 15 482 49 142
Lindstrøm Catharina Grande

Avlastning barn og unge

Anette Knutsen Miljøarbeider 74 16 91 10
Anne Rita Barstad Sandvik Assistent 74 16 91 10
Birgitte Karlsen Østgård Rekrutteringsstilling
Elisabeth Hallås Miljøarbeider 74 16 91 10
Hanne Hagen Assistent 74 16 91 10
Hanne Oksvold Miljøarbeider 74 16 91 10
Hege Jørum Miljøterapeut 74 16 91 10
Ina Beate Derås Miljøarbeider 74 16 91 10
Iselin Løver Grønneberg Rekrutteringsstilling 74 16 91 10
Joran Synstelien Juul Miljøterapeut 74 16 91 10
Kristin Inderberg Miljøterapeut 9110
Marita Buan Rekrutteringsstilling 74 16 91 10
Marte Haugland Tjenesteenhetsleder 74 16 91 94 488 99 945
May Britt Ramberg Miljøterapeut 74 16 91 10
Nina Sund Schjetne Rekrutteringsstilling 74 16 91 10
Nina Vikshåland Kne Fagansvarlig Miljøterapeut 74 16 91 10
Tanja Anita Sommerseth Hjelpepleier 74 16 91 10
Torill Oldren Miljøarbeider 74 16 91 10
Unni Matberg Hagen Miljøarbeider 74 16 91 10
søndre egge Avlastningsbolien 488 99 946
søndre egge Avlastningsbolig 488 99 947

Barn og familie

Helsesøsterkontor 74 16 91 63
Jordmorkontoret 74 16 90 62
2. etg Vaksinasjonskontoret 74 16 91 85
Anna Eggen Fagkonsulent og spesialpedagog 74 16 92 87 974 85 105
Anne Berit Grimsbo Sykepleier 404 35 203
Anne Strugstad Helsesøster 74 16 91 69 900 14 563
Bente Margrethe Vekseth Helsesøster 74 16 90 12 477 95 396
Elin Duvsete Helsesøster 480 83 952
Grete Kvam Sykepleier 404 35 203
Gunn Elisabeth Røkke Ergoterapeut 918 81 541
Haugseth Kathrine Spesialsykepleier
Helsestasjon Steinkjer 74 16 92 00
Hilde Floberghagen Helsesøster 74 16 91 86 941 72 245
Hildegunn Ramberg Myhr Fysioterapeut 915 53 779
Indersund Linn Helsesøster Student
Ingeborg Aasvold Fysioterapeut 488 65 327
Ingeborg Tangvik Brønstad Helsesøster 74 16 91 67 974 85 381
Ingrid Mollan Helsesøster 74 16 92 96 488 97 097
Janne Bache Helsesøster
Johanne Emmerhoff Slåttelid Helsesøster 74 16 91 87 904 13 005
Kathrine Haugseth Jordmor 459 76 168
Kerstin Enger Sykepleier 400 39 214
Kirsti Amdahl Helsesøster 74 16 90 35 456 05 984
Kjersti Solberg Helsesøster 74 16 90 35 901 59 811
Laila Tønne Assistent Åpen barnehage 993 38 880
Laila Valla Hustad Helsesøster 74 16 91 74 974 87 786
Lillian Kvernland Assistent 74 16 90 64
Louise Birch Andersen Lege 74 16 92 00
Marianne Vollen Tjenesteenhetsleder 74 16 92 86 941 72 219
Marthe Krogstad Fysioterapeut 911 37 269
Mira Tilseth Turnuslege 74 16 92 00
Sigrid Grøtan Øksnes Helsesøster 74 16 91 75 941 72 420
Siri Hilde Ålmo Fysioterapeut 482 77 865
Solveig Welde Assistent, Beitstad helsestasj 74 16 93 38
Susanne Frank Fysioterapeut 477 98 694
Torunn Feragen Helsesøster 74 16 92 03 481 54 736
Tove Grut Sakshaug Fysioterapeut 479 75 086
Trude Hoff Kommunepsykolog 415 21 900
Trude Viem Dahl Helsesøster, Fagkoordinator 74 16 91 68 482 18 846
Unn-Eiril Bjørnes Fysioterapeut 474 73 656
Vigdis Wibe Helsesøster 902 81 185
for ungdom Helsestasjon Helsesøster 74 16 93 22
helsestasjon Legekontor 74 16 92 01

Barnevern

Mottak 976 24 789
- barnevern Student Student 474 54 871
Anette Olsen Saksbehandler 982 53 409
Anita Ingulfsvann Tiltakskonsulent 971 22 914
Berit Flaten Barnevernkonsulent 404 33 785
Berit Gotvasli Kontaktperson 488 93 250
Bjørn Johan Skjerve 458 77 902
Elin Nilsen Oksvold Kontaktperson 913 04 527
Eva Lovise Welde Tiltakskonsulent 489 55 033
Frøydis Landsem Myhr Kontaktperson 482 97 743
Grethe Fjellvikås Barnevernleder 904 72 390
Hege Almlid-Larsen Kontaktperson 456 19 942
Hilde Gangstad Elli Kontaktperson 992 28 351
Inger Mari Helbostad Fagkonsulent 468 06 811
Janne Siri Brandtzæg Kontaktperson 468 07 501
Johanne Skjevelnes Saksbehandler 400 21 801
Kari Johanne Skjellegrind Kontaktperson 479 77 258
Kari Røstad Tiltakskonsulent 458 77 929
Karin Vinje Barneverskonsulent 982 53 416
Kathinka B. Sørensen Barnevernvaktleder 488 98 668
Kine Beate Aunan Kontaktperson 488 90 142
Kristin Nordaune Kontaktperson 458 77 902
Lene Maria Lønnum Fagkonsulent 482 24 197
Lise Hansen Fagerli Kontaktperson 459 75 381
Liv Bente Lønnum Barnevernspedagog 468 07 126
Monica Forooghi Kontaktperson 489 47 946
Monika Finstad Fagkonsulent 952 88 324
Nathalie Høstland Lindseth Barnevernkonsulent 479 77 259
Ragnhild Bartnes Kontaktperson 474 52 341
Rita Witbro Barneverskonsulent 479 77 259
Rune Trapnes Mølnvik Kontaktperson 414 79 838
Silje Lægran Jenssen Barnevernspedagog 468 07 617
Siv Gjertrud Skjerve Barnevernkonsulent 488 62 248
Terje Haugseth Merkantil 74 16 92 72 468 07 517
Therese Halås Sjaastad Kontaktperson 456 10 524
Tomas Rehaug 477 96 756
Wenche Moe Kontaktperson 400 35 561

Beitstad Eldresenter - Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten 74 16 07 00 907 51 488
Ann-Kristin Alfsen Sykepleier 74 16 07 00
Annikken Nordseth Sykepleier 74 16 07 00
Berit Stamnes Assistent 74 16 07 00
Bjørg Aakre Hjelpepleier 74 16 07 00
Bodil Bratberg Hjelpepleier 74 16 07 00
Brith Eriksen Johansen Assistent 74 16 07 00
Else Helene Hansen Assistent 74 16 07 00
Eva Brørs Assistent 74 16 07 00
Frøydis Bjørum Assistent 74 16 07 00
Heidi Bakken Hoseth Sykepleier 74 16 07 00
Hilde Strøm Sykepleier 74 16 07 00
Irene Halvorsen Hjelpepleier 74 16 07 00
Jorunn Ertvåg Assistent 74 16 07 00
Kari Øksnes Helsefagarbeider 74 16 94 00
Karin Årbogen Hjelpepleier
Kathrine Bratberg Sykepleier 74 16 07 00
Kristin Fjesme Sælleg Assistent 74 16 07 00
Liv Rennan Hjelpepleier 74 16 07 00
Miranda Johansen Sykepleiestudent, vikar 74 16 07 00
Ruth Kristin Tørring Hjelpepleier 74 16 70 00
Siv Madelen Kopperud Hjelpepleier 74 16 07 00
Solbjørg Dragland Assistent 74 16 07 00
Stine Sagmo Assistent 74 16 07 00
Tove Karin Nilsen Sykepleier 74 16 07 00
Tove Westvik Hansen Assistent
Unn Mari Olsen Seksjonsleder 74 16 07 00
Vigdis Lillemark Spesialhjelpepleier 74 16 07 00

Beitstad skole

Astrid Beryl Saur-Bjørnes Fagarbeider
Bjørg Pedersen Landsem SFO - leder 74 16 89 82 952 30 563
Dag Rune Aunan Assistent
Dariusz kalicki Assistent
Eline Stavrum Eggen Inspektør 920 22 785
Elisabeth Erle Borg Rektor 74 16 89 57 917 37 430
Eskil Hoem Adjunkt 951 51 779
Helen Moum Assistent 74 16 89 54
Inger Lise Kilen Adjunkt 953 34 949
Ingunn Merete Vang Govasmark Adjunkt 952 93 376
Judith Marie Moen Adjunkt 953 34 770
Kari Grindberg Adjunkt 74 16 89 54 952 33 765
Line Bratland Adjunkt 74 16 89 53
Lisbeth Skjelstad Førstesekretær 467 45 310
Lise Storstad Aas Lærer 74 16 89 51
May-Sissel Svarte Adjunkt 74 16 89 51
Oddlaug Holthe Olsen Adjunkt 74 16 89 53 953 05 044
Robert Hervik Barne og ungdomsarbeider 74 16 89 53
Ruth Birgit Saugestad Elevassistent 74 16 89 50
Siv Anita Strugstad Adjunkt 74 16 89 54 953 34 797
Siv Astrid Stamnes Adjunkt 74 16 89 51
Synnøve Merethe Kvitvang Adjunkt 74 16 89 52 953 34 993
Tone Brørs Adjunkt 74 16 89 51 952 44 535
Tore Brustad Adjunkt 953 34 944
Tore Tangen Assistent 74 16 89 50
Trude Modell Adjunkt 953 34 885
Vivian Skjervø Grindberg Adjunkt 953 34 988

Bibliotek

Anne Hulbækdal Sekretær 74 16 93 75 488 62 423
Bibliotek Ekspedisjon Steinkjer 74 16 93 60
Gunn Bjelland Bibliotekar 74 16 93 74 488 62 422
Hallfrid Skimmeli Tjenesteenhetsleder 74 16 93 55 952 58 268
Inger Marie Gran Bibliotekar 74 16 93 57 488 62 421
Kristin Haug Bibliotekar 74 16 93 76
Kristin Haug-Smith Bibliotekar 74 16 93 76 488 62 416
Olaug Johansen Sekretær 74 16 93 58 488 62 418
Torild Dyrstad Sekretær 74 16 93 75 488 62 423
Trond Hallem Bibliotekar 74 16 93 56 488 62 417

Binde skole

Aase Lillefjell Adjunkt m/tillegg 404 48 337
Anne-Brit Finanger Adjunkt 404 48 337
Eliassen May-Liss Kvarme Fagarbeider 404 48 337
Elisabeth Høy Adjunkt m/tillegg 404 48 337
Gustav Valle Adjunkt m/tillegg 404 48 337
Hilde Hallem Iversen Adjunkt m/tillegg 404 48 337
Iris Hellem SFO - leder 404 48 337
Kirsten Finstad Adjunkt m/tillegg 404 48 337
Laila Eriksen Sekretær 404 48 337
Liv Skjei Adjunkt 404 48 337
Mari Ann Landsem Melhus Adjunkt m/tillegg 404 48 337
Monika Pedersen Adjunkt m/tillegg 404 48 337
Oda Strugstad Kvalvik Adjunkt 404 48 337
Per Helge Fossan Leder 992 92 504
Tone Mette Vannebo Jensen Adjunkt 404 48 337
Tove Hallås Adjunkt m/tillegg 404 48 337
Vibeke Hansen Assistent 404 48 337
skole SFO Binde 474 73 791

Bo og habilitering

Marthe Solnes Persgård Tjenesteenhetsleder 996 94 788

Bolig- og tildelingskontoret

Aashild Ramberg Saksbehandler 488 63 572
Anita Borgan Aurstad Saksbehandler 976 50 643
Eva Røsandhaug Sekreær 488 63 575
Ina Saursaunet Ergoterapeut 982 53 431
Jorun Myrenget Boligformidler 488 63 573
Oddveig Wibe Grut Saksbehandler 488 63 569
Renate Aunli Saksbehandler 488 63 571
Sissel Grande Saksbehandler 976 49 287
Solveig Kleven Tjenesteenhetsleder 934 35 261

Boliger Fergeland

Fergeland 954 90 254
Adrian Egge Assistent 459 73 904
Anders Hynne Fagarbeider 459 73 904
Anette Stand Student
Anfinn Benan Assistent 459 73 904
Ann Kristin Tronstad Hjelpepleier 74 16 92 55 489 48 076
Arild Aunan Miljøterapeut 459 73 904
Arnhild Vesterdal Vernepleier 459 73 904
Atle Eilov Hallan Assistent 459 73 904
Bente Vekseth Hjelpepleier 74 16 88 90
Bjørn Solnes Assistent 459 73 904
Carina Ryan Vernepleier 459 73 904
Eirik Heimstad Student 459 73 904
Erik Karlsen Miljøarbeider 459 73 904
Geir Natland Barne og Ungd.arb. 459 73 904
Hanne Skjeflo Skar Vernepleier 459 73 904
Hildgunn Granhus Moe Hjelpepleier 459 73 904
Ingrid Bøe Sletten Assistent 74 16 88 90
Jakob Sunde Hjelpepleier 459 73 904
Janne Grete Kolstad Hjelpepleier 459 73 904
Janne Karin Sandodden Vernepleier 74 16 88 90
Jonas Barstad Sandvik Assistent 74 16 88 90
Jørgen Strømme Assistent 489 44 305
Kristine Fisknes Assistent 74 16 88 90
Laila Bosnes Hustad Assistent 74 16 88 91
Lars Eirik Oksås Fagarbeider 459 73 904
Lene Berg Miljøterapeut 459 73 904
Liv Høyem Miljøterapeut 74 16 88 90
Magnus Aasen Assistent 459 73 904
Mai-Lis Songe Hjelpepleier 74 16 88 91
Maja Gjørv Assistent 74 16 88 90
Maja Rosenvinge Sykepleier 459 73 904
Marianne Haugseth Sykepleier 459 73 904
Marit Svendsen Miljøterapeut 74 16 88 90
Marius Grubbmo Freland Pleiemedarbeider 459 73 904
Marte Kristiansen Stamnes Hjelpepleier
Marthe Christensen Vernepleier 459 73 904
Martin Waagen Vernepleier 459 73 904
Mona Alstad Seksjonsleder 400 29 280
Mona Rennan Hjelpepleier 459 73 904
Monica Hansen Assistent 459 73 904
Monica Vestby Ressem Hjelpepleier 1 459 73 904
Nina Catrin Guin Vernepleier 74 16 88 90
Nina Jahr Miljøterapeut 459 73 904
Randi Sofie Eek Sykepleier 459 73 904
Roar Ottesen Hjelpepleier 459 73 904
Robert Gausen Fagarbeider 459 73 904
Sissel Moe Hansen Sykepleier, vikar 74 16 88 90
Sissel Valstad Fagarbeider 459 73 904
Siv Drogset Miljøterapeut 74 16 93 06
Solveig Wennevik Vernepleier 459 73 904
Stig Morten Hojem Vernepleier 459 73 904
Svanhild Rygg Hjelpepleier 74 16 93 06
Svein Anders Melhus Sykepleier 459 73 904
Terje Rødsjø Assistent 459 73 904
Thomas Aunan Assistent 74 16 88 90
Thor Morten Grøtan Miljøterapeut 459 73 904
Tone Tangen Pleiemedarbeider 459 73 904
Tove Granhus Hjelpepleier 459 73 904
Vestby Monica Hjelpepleier 459 73 904

Boliger Lundflata

Anita Weseth Helsefagarbeider, vikar 74 16 88 91
Anne Bruem Hjelpepleier 74 16 93 06
Anne Marie Lægran Assistent 74 16 93 06
Bjarte Helgesen Assistent 74 16 93 06
Bjørg Vikshåland Hjelpepleier 74 16 93 06
Bjørn Roald Andersen Fagarbeider 74 16 93 06
Brit Anny Vollan Assistent 74 16 88 91
Brit Rinnan Bergsmo Vernepleier 74 16 93 06
Claire Lorvik Hjelpepleier 74 16 93 06
Ellen Bratberg Hjelpepleier 74 16 93 06
Else Karin Pedersen Sykepleier 74 16 93 06
Emma Fe Fjesme Sykepleier 74 16 93 06
Eva Gjermstad Hjelpepleier 74 16 93 06
Folstad Cherlys Isabel Santos De Assistent 74 16 93 06
Franz Einar Andre Lindgren Assistent 74 16 93 06
Helene Brønstad Førskolelærer 74 16 93 06
Hilde Merete Innhaug Hjelpearbeider 74 16 93 06
Ingar Håpnes Assistent 74 16 93 06
Inger Lise Ravlo Hjelpepleier 74 16 93 06
Jens Espen Thorsø Assistent 74 16 93 06
Jiraporn Phuthamma Hjelpepleier 74 16 93 06
Karen Astrid Wiseth Hjelpepleier 74 16 93 06
Karen Skogan Fagarbeider 74 16 88 90
Karin Elisabeth Tapio Hjelpepleier 74 16 93 06
Karin Kristiansen Assistent 74 16 93 06
Kirsten Røberg Assistent 74 16 93 06
Linn Marie Sjem Vernepleier 74 16 93 06
Liv Kristin Ertsås Miljøterapeut 74 16 93 06
Liv Torill Stølan Hjelpepleier 74 16 93 06
Lotte Wika Vernepleier 74 16 93 06
Maren Aas Haug Fagarbeider 74 16 93 06
Marit Johansen Assistent 74 16 93 06
Marte Elnan Miljøarbeider 74 16 93 06
Marthe Skagen Egge Assistent 74 16 88 91
Mary Øksnes Hjelpepleier 74 16 93 06
Nina Marie Garnvik Assistent 74 16 93 06
Pål Nonstad Seksjonsleder 459 74 451
Siri Wagnhild Miljøterapeut 74 16 93 06
Sunniva Larsen Fornes Assistent 74 16 93 06
Tone Valstad Vernepleier 74 16 88 91
Trine Furunes Assistent 74 16 93 06

Boliger Sentrum

Rønninggården 74 16 92 52 975 32 180
Bente Blekastad Skjevik Hjelpepleier 975 32 180
Bente Bråthen Assistent 994 95 567
Bente Elisabeth Hammer Seksjonsleder 74 16 92 58 474 66 169
Eli Okkenhaug Hjelpepleier 994 95 567
Eli Rønning Vernepleier 975 32 180
Elisabeth Rennan Hjelpepleier 994 95 567
Erik Asp Vernepleier 975 32 180
Harly Kirknes Hjelpepleier 975 32 180
Hilde Berg Psykiatrisk Hjelpepleier 975 32 180
Jørund Gorseth Assistent 975 32 180
Kirsten Sivertsen Psykiatrisk Hjelpepleier 994 95 567
Lene Jeanette Skivik Assistent 975 32 180
Linda Johnsen Hjelpepleier 975 32 180
Line Lundås Barne og ungdomsarbeider
Linn Renate Buarø Helsefagarbeider 975 32 180
Liss Torild Johnsen Vernepleier 994 95 567
May Iren Langlie Fagarbeider 74 16 92 52
Mette Høe Hjelpepleier 975 32 180
Mona Aune Fagarbeider 975 32 180
Ragnhild Margrethe Elnan Hjelpepleier 994 95 567
Siv-Tone Jørgensen Hjelpepleier 994 95 567

Boliger Skjeftelia/Strandvegen

Aina Rønning Haraldsen Hjelpepleier 958 40 576
Anja Vanebo Fagarbeider 958 40 576
Arnstein Rostad Hjelpepleier 958 40 576
Audun Haugan Assistent 9584 O576
Birgit Dalemark Schei Assistent 958 40 576
Bjarne Søraa Ellingsen Seksjonsleder 990 94 631
Bo Gjøran Gåsbakk Hjelpepleier 74 16 55 70
Brit Westerhus Assistent 975 32 180
Hilde Ramberg Sykepleier 74 13 55 70
Jon Erik Ertsås Perez Fagarbeider 74 13 55 70
Lene Borgan Fagarbeider 958 40 576
Lill Hundal Fagarbeider 958 40 576
Maren Mostervik Hjelpepleier 74 13 55 70
Margareth Gaundal Psykiatrisk Sykepleier 74 13 55 70 404 00 808
May Brit Riisøen Psykiatrisk Sykepleier 74 13 55 70
Monica Bjørk Hjelpepleier 975 32 180
Per Olav Lie Vernepleier 958 40 576
Per Øistein Øien Sykepleier 74 13 55 70
Rut Åshild Utsi Sandstad Sykepleier 958 40 576
Stine Kulstadvik Vernepleier
Tor Arild Hansen Hjelpepleier 958 40 576
Tor Olav Berg Assistent 74 13 55 70
Torunn Oddveig Strand Hjelpepleier 958 40 576
Turid Hoskelsen Vernepleier 958 40 576

Boliger Slalåmsvingen

Ann Hege Holmvik Hjelpepleier 74 16 93 35
Anne Kirsti Sprauten Miljøterapeut 74 16 93 35
Anne Marit A.B. Hanssen Sykepleier 74 16 89 08
Anne-Britt Stamnli Nyvold Assistent 74 16 93 36
Astrid Beryl Saur Bjørnes Fagarbeider 74 16 93 36
Aud Gulstad Husa Sykepleier 74 16 93 35
Bente Lydersen Hjelpepleier 74 16 93 35
Bente Skotvold Assistent 74 16 93 35
Bjørg Sissel Benan Seksjonsleder 74 16 93 35 404 37 318
Bodil Lundseng Hjelpepleier Slalomsv.35/55 74 16 93 35
Boliger Egge Trøa 74 16 89 08
Brit Helen Torgersen Assistent 74 16 93 36
Carlo Kim Pasoc Fagarbeider 74 16 93 36
Dagfrid Hegge Vassmo Assistent 74 16 93 35
Edel Skjetne Assistent 74 16 93 35
Elisabet Engen Ruud Vernepleier 74 16 93 35
Elisabet Lysberg Hjelpepleier 74 16 93 35
Elisabeth P. Hægstad Spesialhjelpepleier 74 16 89 07
Ellinor Antonsen Hjelpepleier 74 16 93 35
Evelynn Skevik Pleiemedarbeider
Fredrik Karlsen Assistent 74 16 93 35
Gerd Ødegård Assistent 74 16 93 35
Gina Ebarle Hjelpepleier 74 16 93 35
Greta Haugseth Psyk.Sykepleier 74 16 93 35
Gunn Irene Svennes Hjelpepleier 74 16 93 35
Guro Bergh Finstad Seksjonsleder 74 16 93 35 404 37 318
Hallbjørn Berg Assistent 74 16 93 36
Heidi Øvre Vikar 74 16 93 35
Herdis Bjørkmann Hjelpepleier 74 16 93 35
Ida Margrete Nordseth Brovold Vernepleier 74 16 93 35
Ida Ørstrand Assistent Slalomsv.35/55 74 16 93 35
Jane Gudmundsen-Skatland Sykepleier 74 16 93 35
Janne Aarseth Fagarbeider 74 16 93 35
Jon Christoffer Holm Sund Assistent 74 16 93 35
Juni Melting Assistent 74 16 93 36
Jørn Kverneng Hjelpepleier 74 16 93 35
Kari Rekstad Lervik Hjelpepleier 74 16 93 35
Kristin Aune Student 74 16 93 35
Laila Dolmseth Brevik Assistent 74 16 93 35
Lars Lervik Vernepleier 74 16 93 35
Lin Hilde Hansen Hjelpepleier 74 16 93 35
Mari Aarholt Fagarbeider 74 16 93 36
Marita Skilbrigt Helsefagarbeider 74 16 93 35
Mia Riise Assistent 74 16 93 35
Morten Salberg Assistent 74 16 93 35
Nina Lorås Vernepleier 74 16 93 35
Sigrid Røsæg Assistent 74 16 93 36
Sigrun Sofie Berg Assistent,vikar 74 16 89 00
Siv Anita Svarthe Hjelpepleier 74 16 93 35
Siv Slettedal Hjelpepleier 74 16 89 08
Slalåmsvingen 35 Vakttelefon 474 78 378
Slalåmsvingen 55 Vakttelefon 474 56 985
Steffen Solberg Pleiemedarbeider
Stine Alstad Assistent 74 16 93 35 975 32 180
Svein Aarsund Miljøterapeut 74 16 93 35
Tonje Langfjord Furuli Assistent
Torunn Holan Solberg Lærling 74 16 91 10
Trine Berg Hjelpepleier 74 16 93 36
Wenche Eide Pleiemedarbeider
Wenche Ølstøren Miljøterapeut 74 16 93 35 991 18 808
Willy Wilsgaard Vernepleier 74 16 93 36
natt Slalåmsvingen 35 + 55 Vakttlf. 474 64 473

Byafossen kommunale barnehage

Ann-Torill Skatland Assistent 404 44 730
Eli Saxegaard Pedagogisk leder 404 17 524
Grete Jegersen Tjenesteenhetssleder 404 37 534
Gunni Rygvik Assistent 404 28 839
Ingrun Kristin Vist Assistent 404 28 839
Ivar Birkebekk Pedagogisk leder 404 17 524
Jens Even Tisløv Barne og ungdomsarbeider 404 44 730
Nina Solstad Barnepleier 404 33 670
Norlaug Irene Evensen Pedagogisk leder 404 33 670
Tor Erik Simensen Assistent 404 17 524
Toril Hansen Pedagogisk leder 404 28 839
Tove Ingjerd Barne og ungdomsarbeider 404 33 670
Trine Aalberg Pedagogisk leder 404 44 730
kommunale barnehage Småbarn C Byafossen 404 28 839
kommunale barnehage Småbarn D Byafossen 404 33 670
kommunale barnehage Storbarn A Byafossen 404 44 730
kommunale barnehage Storbarn B Byafossen 404 17 524

Byafossen skole

Anne Mari Westrum Austad Adjunkt 941 45 469
Astrid Lillemark Pedagogisk leder SFO 913 70 489
Bente Kjøraas Knoph Assistent 74 16 93 40
Bård Eirik Jensen Fagarbeider 74 16 93 40
Eldrid Holien Heggli Adjunkt 468 09 674
Gunn Tove Brevik Verstad Elevassistent 74 16 93 40
Hilde Kristin Aunan Førstesekretær 74 16 93 40 905 98 343
Ina Wannebo Lærer 74 16 93 40
Iren Tanem Assistent 74 16 93 40
Ketil Grande Adjunkt 469 43 558
Kristine Magdalene Ystad Lærer 74 16 93 40
Margrethe Hestad Kavli Rektor 469 57 117
Mari Bardal Miljøterapeut 74 16 93 40 468 04 158
Mari Kjøsnes Arnesen Lærer 468 09 518
Mona-Iren Aaheim Adjunkt 74 16 93 40 468 73 076
Ole Kristian Husby Adjunkt 74 16 93 40 904 03 942
Pål Kristian Rygg Adjunkt 74 16 93 40
Randi Modell Førskolelærer 915 71 628
Roger Olsen Adjunkt 913 22 585
Rune Stene Adjunkt 74 16 93 40 469 20 592
Sissel Bremseth Underv.inspektør
Trude Solberg Adjunkt 74 16 93 40 915 71 628
Yngve Våg Fagarbeider 74 16 93 40
skole Byafossen 74 16 93 40

Byggesak og oppmåling

Anders Nordgård-Larsen Ingeniør 74 16 91 26 474 60 997
Bjørn Gilde Avd. ingeniør 404 12 779
Eva-Helen Grøtan Avd.arkitekt 404 14 961
Geir Gilde Tjenesteenhetssleder 913 26 184
Grete Småvollan Saksbehandler 474 58 071
Jan Inge Kristiansen Ingeniør 404 31 930
Kari Elisabeth Nordgård Rådgiver 404 10 854
Kenneth Olsen Ingeniør 74 16 90 68 982 44 090
Ketil Lysheim Byggesaksbehandler 404 11 075
Lars Magnus Billdal Avdelingsing. 918 81 050
Odd Villy Vengstad Avd. ingeniør 404 31 489
Rita Stein Melhus Saksbehandler 74 16 93 79
Terje Marvin Tangstad Landmåler 404 12 594

DMS

Fagkonsulent 74 16 89 22
2 Vaktrom 74 16 89 23
Ann Elin Oen Levinsen Sykepleier 74 16 89 20
Ann Kristin Reitan Sykepleier 74 16 89 20
Beate Forås Sykepleier 74 16 89 20
Bente Myhre Sykepleier 74 16 89 20
Bentzen Elisabeth Øksnes Sykepleier 74 16 89 20
Dagfinn Thorsvik Lege
Eli Arnhild Moen Haggren Sykepleier 74 16 89 20
Gro Anita Aufles Sykepleier, vikar 74 16 89 20
Gunn Bratt Spesialsykepleier 74 16 89 20
Gunnhild Christiansen Sykepleier 74 16 89 20
Helle Gynnhild Nordvik Sykepleier 74 16 89 20
Inger Følstad Sykepleier 74 16 89 20
Inger Lise Kjelvik Spesialsykepleier 74 16 89 20
Inger Risan Tjenesteenhetsleder 74 16 89 21 924 00 059
Inn-Trøndelag Kreftkoordinator Kreftkoordinator Inn-Trøndelag 474 77 438
Iren kvernland Sykepleier 74 16 89 20
Karen Hammer Tyldum Spesialsykepleier 74 16 89 20
Kjersti Alexandersen Sykepleier 74 16 89 20
Knut Skreden Lege 74 16 89 20
Kristin Nilsen Spesialsykepleier 74 16 89 20
Kristin Okstad Sykepleier 74 16 89 20
Kåre Fossvik Lege 74 16 89 20
Linda Strøm Nilssen Fysioterapeut 74 16 89 20
Maria Gåsvang Vang Sykepleier 74 16 89 20
Marit Knardal Nestvold Fysioterapeut 74 16 89 20
Marita Valle Strømhaug Sykepleier 74 16 89 20
May Britt Asp Fysioterapeut 74 16 89 20 474 77 438
Merethe Kotte Vekseth Spesialsykepleier 74 16 89 20
Nina Barstad Sund Sykepleier 74 16 89 20
Rannveig Tronhus Aakran Sykepleier 74 16 89 20
Tone Lill Dahling Sykepleier 74 16 89 20
Turid Hundseth Rognli Sykepleier 74 16 89 20

Dag- og døgnrehabilitering

Turnuskandidat Turnuskandidat 479 71 158
Aas Oddrun Marie Myrslo 74 17 12 84
Ann-Margareth Rendum Klæth 479 71 150
Anne Britt Myran Aktivitør 74 13 55 00 920 89 424
Anne Elise Berg Psykiatrisk Sykepleier 74 16 88 20
Bente Bråthen Fritidskontakt 909 47 468
Birgit Bjerkan Konsulent 74 16 90 83 404 12 494
Bodil Ørstrand Kokk 74 16 88 14
Brit Dyrstad Kjøkkenassistent 908 43 609
Dagrehab Vakt 479 71 159
Eldar Asp Vaktmester 918 30 284
Eli Ringseth Ergoterapeut 74 16 88 57 479 71 155
Elisabeth Mathisen Aktivitør/miljøarbeider 459 71 852
Erla Valdis Jonsdottir Fysioterapeut 479 71 159
Frøydis Reinen Echer Fysioterapeut 479 71 158
Gudrun Skjei Fysioterapeut 479 71 153
Gunn Høgholen Kvaal Aktivitør 74 17 12 84 459 77 395
Haug Marthe Nagelhus Ergoterapeut 479 71 159
Helene Davidsen Moa Fysioterapeut/turnuskandidat 47 97 11 59
Henrik Johnsen Fysioterapeut/turnuskandidat 479 71 159
Ingeborg Almås Sørhøy Logoped 974 80 376
Ingunn Fornes Assistent 74 16 88 14
Irene Carlson Hjelpepleier 74 16 88 20
Jorun Aashaug Malmo Hjelpepleier 74 16 88 20
Jorunn Gilberg Kommuneergoterapeut rehab. 458 77 067
Kari Wiseth 74 16 88 20
Karin Myrslo Kokk 74 16 88 14
Kirsten Lene Madsen Konsulent 74 16 93 16
Kristin Werstad Blæstervold Ergoterapeut 47 97 11 59 404 00 524
Lena Bjørnback Fysioterapeut 474 71 213
Line Buøy Eriksen Ergoterapeut 479 71 157
Mari Haugnes Skjetne Aktivitør/koordinator 74 16 07 07 414 10 016
Marit Strugstad Tjenesteenhetsleder 74 16 88 51 906 91 038
Marita Bugten Fysioterapeut 47 97 11 59 479 71 156
May Britt Skogan Alstad Aktivitør 74 17 11 13 930 16 984
Maylen Carlson Fysioterapeut 479 71 153
Nina Elisabeth Nilsen Konsulent 74 16 90 83 951 73 484
Odd Bjørnar Bruheim Assistent 958 40 576
Oddfrid Rapp Stavrum Sykepleier 74 16 88 20
Ove Aune Lege 74 16 88 20
Rita Andreassen Fagansvarlig Aktivitetsenteret 74 16 92 12 459 76 222
Siv Rakel Bratsve Rekrutteringsstilling 74 16 88 20
Stian Pedersen Ryther Fysioterapeut/turnuskandidat 47 97 11 58
Tor Hagen Vaktmester 900 46 940
Tor Inge Indset Fysioterapeutstudent 47 97 11 59 479 71 159
Vigdis Selven Fysioterapeut 479 71 152
Åse Elvebakk Aktivitør 74 16 88 15 474 79 905
Åse Græe Fysioterapeut 479 71 154

Egge Helsetun somatisk enhet

Aktivitetsavdeling 74 16 88 15
Bassenget 74 16 88 13
Anita Susegg Seksjonsleder 74 16 88 16
Anne Berit Løfblad Spesialsykepleier 74 16 89 16
Anniken Berg Kristensen Vernepleier 74 16 89 16
Bofellesskap Gluggen 74 16 89 16
Camilla Haugan Helsefagarbeiderelev 74 16 89 17
Eva Derås Hjelpepleier 74 16 88 59
Gunn Arntzen Vernepleier 74 16 88 59
Gunvor Skjerve Bjøru Hjelpepleier 74 16 89 16
Heidi Solhaug Sykepleier
Helsetun Egge 74 16 88 00
Hillfrid Gustad Spes.hjelpepleier 74 16 88 59
Ingunn Stabell Hjelpepleier 74 16 89 16
Janne Hammer Lie Hjelpepleier 74 16 88 59
Janne Holtan Ramberg Spesialhjelpepleier 74 16 88 59
Kari Elisabeth Følling Omsorgsarbeider 74 16 89 16
Kari Helene Bruun Hjelpepleier 74 16 88 59
Kari Opdal Kaldahl Hjelpepleier 74 16 88 59
Kathrine Bjørk Assistent 74 16 88 59
Klefstad Marit Vikan Sykepleier 74 16 89 00
Kristine Sakshaug Sykepleiestudent 74 16 89 17
Lene Sivertsen Sykepleier 74 16 89 18
Lenza Rauf Hassan Helsefagarbeider 74 16 88 59
Magnar Weie 74 16 88 59
Marit Opdal Kvernland Sykepleier 74 16 88 59
May Liss Røyseng Sykepleier 74 16 88 59
Merethe Roel Bosnes Helsefagarbeiderelev 74 16 88 59
Mona Haugen Sykepleier 74 16 88 59
Målfrid Wist hjelpepleier 74 16 88 59
Nina Darbakk Vang Sykepleier 74 16 89 17
Norunn Aunan Fossum Sykepleier 74 16 88 59
Olaug Skajem Flåm Spes.hjelpepleier 74 16 89 16
Randi Synnøve Rønning Hjelpepleier 74 16 88 43
Sigrid Rennan Hjelpepleier 74 16 98 17
Siv Anette Braseth Sykepleier 74 16 88 59
Synnøve Nordgård Berg Merkantil 74 16 88 00 480 77 254
Tove Binde Omsorgsarbeider 74 16 88 59
Tove Mollan Høy Spe.hjelpepleier 74 16 88 59
Trude Ramberg 74 16 89 16
Turid Billdal Sykepleier 74 16 88 59
Veronika Sakshaug Helsefagarbeider 74 16 88 16
Vigdis Haugan Hjelpepleier 74 16 89 16
Wenche Verstad sykepleier 74 16 88 59
og Frisør Fotpleie 74 16 88 12

Egge Ungdomsskole

Adrian Lyng Malmo Rådgiver skole 74 17 13 00
Ann Elin Haugseth Adjunkt 74 17 13 32
Anne Bragstad Assistent 74 17 13 00
Anne Lise Smolan Fagarbeider 74 17 13 00
Arne Marius Haugen Lektor 74 17 13 00
Aud Aasegg Fagarbeider 74 17 13 29
Beate Haugmo Berg Assistent 74 17 13 00
Bente Aalberg Rektor 74 17 13 02 938 25 081
Bjørn Erik Lian Vikar 74 17 13 00
Bjørn Oddvar Saursaunet Adjunkt 74 17 13 33
Bjørn Sørhøy Adjunkt 74 17 13 15
Daniel Lyng Adjunkt 74 17 13 16
Eirik Rystad Adjunkt 74 17 13 33
Eivind Ludvigsen-Overrein Lærer 1300
Elin Østerås Myrvold Årstrinnskoordinator 74 17 13 37
Ellen Schjei Wekre Adjunkt 74 17 13 00
Eva Solvik Adjunkt 74 17 13 21
Forås Kamilla Vikar 74 17 13 00
Frode Arnestad Vikar 74 17 13 10
Gretha Kjenstadbakk Øksnes Adjunkt 74 17 13 17
Hansen-Svendsen Marit Miljøterapeut 74 17 13 00
Hilde Adelsten Elvestad Årstrinnskoordinator 74 17 13 05 926 88 704
Idun Waterloo Hovstein Adjunkt 74 17 13 16
Jan Markovinovic Adjunkt 74 16 13 33
Jonas Aunvold Assistent 74 17 13 00
Kamilla Forås Vikar 74 17 13 00
Kari Anne Simonsen Adjunkt 74 17 13 00
Karl Meinert Buchholdt Lektor 416 75 979
Kim Rune Holmvik Adjunkt 74 17 13 00
Lilly-Gunn Heggen Vikar 74 17 13 00
Line Charlotte Grankvist Adjunkt 74 17 13 00
Magnus Watland Delbekk Adjunkt 74 17 13 17
Margaret Langås Adjunkt 74 17 13 00
Marit Karlsen Adjunkt 74 17 13 00
Nordengen-Røli Trude Lektor 74 17 13 00
Rune Thodesen Inspektør 74 17 13 37
Shirazi Daroysh Shahvand Fagarbeider 74 17 13 27
Sigmund Holstad Adjunkt 74 17 13 00 970 89 333
Siv Astrid Stamnes Sekretær 74 17 13 00
Siv Lund Spes.ped koordinator 74 17 13 08
Stig Audun Garli Adjunkt 74 17 13 30
Stig Terje Waagbø Miljøterapeut 74 17 13 29
Svein Egil Hauge Adjunkt 74 17 13 22
Tone Sormul Adjunkt 74 17 13 23
Tor Arne Garnvik Lærer 74 17 13 00
Ungdomsskole Egge 74 17 13 00
Vanja Johannessen Lærer 74 17 13 17
Vigdis Stigum Adjunkt 74 17 13 14
Wenche Kristiansen Sekretær 74 17 13 10
Åshild Kvaløsæther Assistent 74 17 13 00

Egge barnehage

Anne Stuevold Tjenesteenhetsleder 958 09 616
Cathrine Bosnes Brønstad Pedagogisk leder 957 91 196
Eli Irene Hovd Assistent 908 83 029
Eli Toldnes Assistent 957 91 196
Gunn Johanne Waterloo Høstland Spesialpedagog 958 09 616
Hanne Kari Vennes Barne og ungdomsarbeider 958 10 290
Hege Saur Finne Assistent 909 83 180
Inga Lill Håpnes Assistent 958 09 616
June Therese Limstrand Wiseth Barne og ungdomsarbeider 957 91 196
Karin Brandtzæg Pedagogisk leder 958 10 290
Kristin Bragstad Assistent 909 83 181
Kristin Ryan Ped.leder 957 91 196
Maja Freland Spesialpedagog 95 80 96 16
Marianne Aspen Assistent 958 09 616
Mona Bonaunet Toldnes Spesialpedagog 958 09 616
Nina Buan Hammer Spesialpedagog 958 09 616
Randi Staven Revhaug Spesialpedagog 958 09 616
Solvor Laila Lillemark Assistent 958 10 290
Trine Hennøen Pedagogisk leder 908 83 029
Wenche Rennan Assistent 958 10 290
barnehage Kontor Egge 958 09 616
barnehage Småbarnsavdeling Egge 909 83 181
barnehage storebarnsavd Egge 908 83 029

Egge barneskole

1.og 2. klassetrinn Klassetrinnskontor 74 16 89 60
3.klassetrinn Klassetrinnskontor 74 16 89 60
4.klassetrinn Klassetrinnskontor 74 16 89 60
5.klassetrinn Klassetrinnskontor 74 16 89 60
6.klassetrinn Klassetrinnskontor 74 16 89 60
7.klassetrinn Klassetrinnskontor 74 16 89 60
Anikken Rygg Adjunkt 74 16 89 60
Anne Margrethe Arvidsson Adjunkt 74 16 89 60
Anniken Rannem Adjunkt 74 16 89 60
Barneskole Egge 74 16 89 60
Barneskole Helsesøster Egge Helsesøster 904 13 005
Barneskole SFO Egge 948 86 905
Birgit Høin Schei Adjunkt 74 16 89 60 472 44 524
Bjørn Edward Diesen adjunkt 74 16 89 60
Christina Akseth Adjunkt 74 16 89 60
Grete Grubbmo Freland Adjunkt 74 16 89 60
Grete Okstad Adjunkt 74 16 89 60
Inger Lise Risholt Adjunkt 74 14 89 60
Jan Ove Karlsen Adjunkt 478 13 120
Kamilla Sjømark Adjunkt 74 16 89 60
Karin Langaunet Adjunkt 74 14 89 60
Karin Tiltnes Rektor 74 16 89 70 482 02 846
Karl Rayner Strømme Adjunkt 74 16 89 60
Kent Algott Bostad Fagarbeider 74 16 89 60 948 86 905
Kitty Marie Tranås Assistent 74 16 89 60
Kjell Olav Vikan Inspektør 74 16 89 68 481 26 090
Kjellrun Bardal Adjunkt 74 16 89 60
Kjærsti Vekseth Sakshaug Adjunkt 74 17 13 00
Laila Thorsen Assistent 74 16 89 60
Lene Vibeke Jensen Adjunkt 74 16 89 60
Liv Olaug Venås Adjunkt 74 16 89 60
Margaret Aasan Thun Adjunkt 74 16 89 60
Margrethe Foosnæs Adjunkt 74 16 89 60
Marianne Kvam Sekretær 74 16 89 60
Marthe Barkhald Adjunkt 8960
Martin Stokke Lektor 74 16 89 60
May-Liss Ryan Adjunkt 74 16 89 60
Mette Slettedal Nilsen Assistent 74 16 89 60
Monika Staven Assistent 74 16 89 60 958 11 162
Morten Overrein Adjunkt 74 16 89 60
Morten Vannebo Lærer 74 16 89 60
Per Thomas Holtan Adjunkt 74 16 89 60
Pål Asp Adjunkt 74 16 89 60
Rakel Aarlott Miljøterapeut 74 16 89 72
Sherzad Tamizkar Assistent
Solgunn Viem Adjunkt 74 16 89 60
Synnøve Bjørnes Assistent 74 16 89 60
Tove Kristin Aune Adjunkt 74 16 89 60
Trond Iversen Adjunkt 74 16 89 60
Vidar Almlid Adjunkt 74 16 89 60

Egge hjemmetjeneste

Egge 951 22 179
Aina Halsen Svarva Assistent 74 16 89 03
Aina Therese Ystmark Sykepleier 74 16 89 00
Alfhild Synnøve Sjøli Assistent 74 16 89 00
Anja Sandsæter Assistent 74 16 89 00
Ann Iren Austmo Lund Vernepleier 74 16 89 00 472 35 898
Ann Magret Wist Sykepleier 74 16 89 00
Anne Sofie Nygård Hjelpepleier 74 16 89 00
Astrid Albertsen Spesialhjelpepleier 74 16 89 00
Aud Elsa Olsen Helsefagarbeider 74 16 89 41
Aud Finanger Hjelpepleier 74 16 89 09
Beate Larsen Iversen Sykepleier 74 16 89 00
Bente Jonstad Assistent 74 16 89 00
Birgit Reistad Omsorgsarbeider 74 16 89 00
Bofellesskap Egge BO distrikt Vaktrom 74 16 89 41
Brit Moum Skjerve Sykepleier 74 16 89 00
Carlson Lena Hegge Hjelpepleier 74 16 89 00
Chattie Roma Tangen Assistent 74 16 89 00
Christian Welde Sykepleiestudent 74 16 89 00
Dagsenter Aktivitør 74 16 89 06
Dagsenter Kjøkken 74 16 89 05
Duangporn Austheim Hjelpepleier 74 16 89 00
Elin Anita Otnæs Assistent 74 16 89 00
Elisabeth Kristiansen Helsefagarbeider 74 16 89 00
Elise Holmvik Sykepleiestudent, vikar 74 16 89 00
Ellen Katrine Sørheim Hjelpepleier 74 16 88 00
Ellinor Mollan Assistent 74 16 89 00
Eva L. Jenssen Barnepleier 74 16 89 00
Helga Amundsen
Hilde Nilsen Sykepleier 74 16 89 00
Hjemmesykepleie Egge 951 22 179
Igor J Zakharov Hjelpepleier 74 16 89 00
Inger Grete Nordseth Seksjonsleder Tunet/Teigen 74 16 89 05 416 97 319
Inger Åse Leirset 74 16 88 59
Ingrid-Elise Vangstad Sykepleiestudent 74 16 89 00
Ingvill Sandvik Assistent 74 16 89 00
Jorid Løe 74 16 89 00
Jorunn Bratsve Hjelpepleier 74 16 89 00
Jorunn Fjellheim Sykepleiestudent 74 16 89 00
Karen Dyrstad Helsefagarbeider 74 16 89 00
Karin Berget Sykepleier 74 16 89 00
Klungerbo Kristin Torp Hjelpepleier 74 16 89 00
Kåre Olav Toldnes Sykepleier 74 16 89 03
Linda Tobiassen Hjelpepleier 74 16 89 00
Maj Liss Sagvik Assistent 74 16 89 00
Maja Rosenvinge Sykepleier 74 16 89 00
Mari Myhre Noem Hjelpepleier 74 16 89 00
Mari-Anne Øksnes Helsefagarbeider 74 16 89 00
Marika Martinson Assistent 74 16 89 00
Marina Wiggen Sykepleiestudent 74 16 89 00
Marit Buhaug Sykepleier 74 17 89 00
Merete Westerhus Assistent 74 16 89 00
Monica Nyberg Sykepleier 74 16 89 00
Nutnapha Thaweesap Assistent 74 16 89 00
Oddveig A. Kjeldseth Seksjonsleder 74 16 89 03
Per Åge Bjerkan Assistent 74 16 89 00
Rita Trøan Hjelpepleier 74 16 89 00
Roger Skjeflo Helsefagarbeider 74 16 89 00
Sigrid Aassve Assistent 74 16 89 00
Silje Almlid Vernepleier 74 16 89 00
Siv Anita Finanger Assistent 74 16 89 00
Tone Ressem Omsorgsarbeider 74 16 89 00
Tove Slålie Assistent 74 16 89 00
Trude Solum Sykepleier 74 16 89 00
bofellesskap Egge BO distrikt Vaktrom 74 16 89 41
treffpunkt Granvold 74 16 89 00

Haugtussa barnehage

Monica Brandsegg Spes.Ped.førskolelærer 74 14 07 50

Henning skole

Beate Reselli Adjunkt 74 16 90 95 474 73 098
Dagny Riis Bilstad Assistent 74 16 90 95 474 73 098
Hanne Langli Adjunkt 74 16 90 95 474 73 098
Kristin Rannem Lærer 74 16 90 95
Laila Eriksen Sekretær 74 16 90 95 474 73 109
Line Melhus Hågensen Lærer 74 16 90 95
Linn Siri Hermann Lærer 74 16 90 95 474 73 098
Marte Alstad Lærer 74 16 90 95
Mette Jermstad Lærer 74 16 90 95
Monica Rakvåg Rektor 74 16 90 95 997 88 161
Robert Kristensen Lærer 74 16 90 95
Snorre Noem Lærer 74 16 90 95
Trude Rønning Lærer 74 16 90 95
Unni Bjørsvik Lærer 74 16 90 95

Hjemmetjenesten Nord

Aase Mari Arnøy Assistent 74 16 89 00
Arild Hepsø Sykepleiestudent
Maria L Tellesbø Fagarbeider 74 16 89 00
Monica Nordberg Hjelpepleier 74 17 11 00
Tove Laugtug Assistent 74 13 54 50
Åse Østbø Sykepleiestudent

Hjemmetjenesten Nord - Adm.

Torill Audrey Strugstad Tjenesteenhetsleder 74 16 94 46 959 85 894

Hjemmetjenesten Sør

Eli Eiklid Hjelpepleier 464 26 787
Elisabeth Kne Hjelpepleier 74 16 94 18
Hunnestad Marthe Utvik Sykepleier 74 16 94 14
Karin Hammer Hjelpepleier 46 42 67 87
Lise Skjevik Sykepleier 46 42 67 87
Liv Tove Bakkan Sykepleier 74 16 94 04
May Arntsen Sykepleier 46 42 67 87 464 26 787
Randi Merete Aas 46 42 67 87 464 26 787
Silvia Anfinnes 74 17 11 00

Hjemmetjenesten Sør - Adm.

Laila Steinmo Tjenesteenhetssleder 905 70 264

IKT - og kontorstøttetjenesten

Anne Lise M. Bratberg Konsulent
Astrid Helene Sjøli Sekretær 74 16 90 27 474 59 675
Bodil Ovesen Sekretær 474 59 522
Eli Myrvang Sekretær 474 66 328
Gerd Hammer Saksbehandler 74 16 91 04 474 57 593
Hjelp Arkiv Hjelp Arkiv 404 10 738
Ingrid Engstrøm Sekretær 74 16 90 92 474 57 406
Iren Myklebust Førstesekretær 74 16 92 06 977 01 619
Jonas Brandtsegg Kontorfaglærling
Kari Aarnes Kontorsjef 74 16 90 06 952 63 778
Kari Lorås Konsulent 74 16 93 91
Kari Lunnan Hofstad Sekretær 474 65 106
Lillian Høisæther Fagansv. Informasjon Service 907 33 171
Lillian Nordstrøm Kontorfaglærling 74 16 90 00
Lisa Christiansen Konsulent 934 38 766
Liv Wekre Kvistad Konsulent
Madelen Dolmset Kontorfagarbeider 474 62 143
Siri Fisknes Lærling
Tone Irene Rennemo Førstesekretær 915 92 514
Tove Tanberg Hansen Sekretær 404 01 295
Trine Eilertsen Sekretær

Indre Trondheimsfjord Havn

Odd Martin Holmsberg Havnefogd 74 07 54 00

Inn-Trøndelag IKT

Arnstein Grande Konsulent 974 94 972
Audun Børresen Konsulent 474 67 247
Hanne Camilla Brønstad Lærling 74 16 93 33
Håkon Overholt Prosjekt 918 71 469
John Egil Aune Konsulent 405 37 578
Odd Erik Kvamseng Konsulent 906 11 791
Randi Teigen Myrstad 909 81 774
Renate Nilsen Rådgiver Digitalisering 992 24 171
Sindre Urvold Lærling 74 16 93 33
Steinar Krogh Rådgiver 469 09 724
Stian Lysberg Rådgiver 410 09 926
Vidar Holm IKT leder 913 11 383

Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn

bruker] [Tom Konsulent

Integrering (Mottak/flyktningetjeneste)

Elin Vinje Tjenesteenhetssleder 934 26 968
Elisabeth ran Bragstad Programrådgiver 74 16 92 47 476 02 690
Else Landsem Programrådgiver 951 40 792
Ewelina Bernat Mottaksleder 459 71 186
Grethe Norøm Spolén Programrådgiver 74 16 91 51 474 89 795
Hanne Gomo Selbo Miljøarbeider 474 89 964
Hanne Lysberg Økonomikonsulent 459 71 189
Inger Lise Vist Programrådgiver 74 16 92 44 489 42 644
Kristel Knutsdatter Frivillighetskoordinator 400 31 121
Lena Haugdal Praksiskoordinator/programrådg 474 87 892
Liv Aarstad Haugan Programrådgiver 474 89 923
Mahdi Ziayi Miljøarbeider/Vaktmester 459 71 190
May Britt Carlson Bosettingsansvarlig 474 85 086
Monica Nilsen Prosjekt 459 75 012
Mottak Vakttelefon Vakttelefon 459 71 187
Nina Otterbekk Informasjonskonsulent 459 71 200
Rakel Westrum Rein 459 71 686
Sissel Gjermo 459 71 201
Tone Kristiansen Holmstrand Tiltakskonsulent 459 71 199
Tone Sandseter Miljøterapeut 479 74 349

Kino og kulturarrangement

Ann Marie Glans Kinomedarbeider 74 16 93 73
Halgeir Modell Kulturmedarbeider 74 16 93 72 913 29 171
Isabel Fikseaunet Kinomedarbeider 74 16 93 73
Knut Harald Svane Kinomedarbeider 74 16 93 73

Kulturskole og ungdomstjeneste

Beata Selnes Lærer 74 16 93 65
Bjørnar Følstad Lærer 74 16 93 65
Gert Ove Grande Lærer 74 16 93 65
Julie Skjelbred Ulvin Lærer 74 16 93 65
Kent R Gudmundsen Barne og ungdomsarbeider 74 16 92 40
Silje Myrmel Stura Lærer 74 16 93 65
Stig Mauseth Lærer 74 16 93 65

Kvam Eldresenter - Hjemmetjenesten

Ann Kristin Grøtan Assistent
Anne Storsve Lund Assistent 7
Beathe Kristin Besholm Sykepleier 74 13 54 50
Bente Oksvold Svendsen Helsefagarbeider 74 13 54 50
Britt Laila Brimi Spes. hj.pl. 74 13 54 50
Eldrun Kjerkol Assistent 74 13 54 50
Ellinor Bjørk Hjelpepleier 74 13 54 50
Gerd Bragstad Svarthe Spes. Hjelpepleier 74 13 54 50
Gunn Marit Hammer Hjelpepleier 74 13 54 50
Helene Omli Sykepleier 74 13 54 50
Inger Marie Bjerkan Guin Sykepleier 74 13 54 50
Ingrid Leithaug Moksnes Hjelpepleier 74 13 54 50
Jarl Solberg Assistent 74 13 54 50
Kristina Aas Assistent 74 13 54 50
Laila Meldal Guin Hjelpepleier 74 13 54 50
Lena Hognes Hjelpepleier 74 13 54 50
Line M. Bragstad Svarthe Sykepleier 74 13 54 50
Lisbeth Melhus 74 13 54 50
Magni Rømo Meldal Spes. Hjelpepleier 74 13 54 50
Malin Gisvold Assistent 74 13 54 50
Mari Guin Hjelpepleier 74 13 54 50
Mathisen Lena Bjørkås Sykepleier 74 13 54 50
Monica Susegg Omsorgsarbeider 74 13 54 50
Møyfrid Sæther Sykepleier 74 13 54 50
Ragne Lea Haualand Assistent 74 13 54 50
Randi Astrid Wæhre Seksjonsleder 74 13 54 50
Torhild Aadde Assistent 74 16 94 04
Tove Kristin Aassve Helsefagarbeider 74 13 54 50

Kvam skole

Amund Hagerup Johnsrud Adjunkt
Anne Torunn Lønseth Adjunkt 474 74 627
Eli Fjæran Mostervik Lærer 474 74 626
Eli Vatshaug Stene Adjunkt 934 48 654
Hilde Brevik Adjunkt 474 74 630
Kjellrun Vist Moen Lektor 474 74 628
Lisbeth Skjelstad Førstesekretær 74 16 92 57
Malin Myrslo Adjunkt
Mari Ann Skogan Øksnes Adjunkt 474 74 629
Maria Tømmerås Adjunkt 74 16 90 56 950 34 943
Olaug Pettersen Rektor 74 16 90 98 915 85 319
Ragnild Wæhre Adjunkt 948 03 978
Sigrid Ishol Adjunkt 74 17 10 50 474 74 634
Unni Giskås Rønning Assistent 474 74 631
skole SFO Kvam 74 16 90 98

Landbruk

Gry Lillevestre Konsulent 938 49 328
Linn Aasnes 917 31 011
Per Erik Stavrum Fagkonsulent landbruk 482 16 880
Per Odd Rygg Skogbrukskonsulent 415 45 598
Pål-Krister Langlid Landbrukssjef 907 79 184
Trude Larsen Fagkonsulent 917 27 588

Legevakt og legetjenester

Anita Fosshaug Lege 74 14 12 50
Anne Katrine Hatling Sykepleier 116117
Anne-Brit Redving Sykepleier 116117
Arnulf Langhammer Lege 74 14 12 50
Berit Hegdahl Sykepleier 116117
Christine Agdestein Lege 74 16 33 80
Dragan Zerajic Lege 75 16 24 00
Eivind Steen Lege 74 16 24 00
Gollaug Belbo Ringseth Fastlege 74 16 24 00
Guri Johanne Suseg Sund Kreftsykepleier 74 16 91 57 489 44 504
Hanne Sellie Eriksen Sykepleier 116117
Heidi Sprauten Sykepleier 116117
Hilde Margrete Berg Sykepleier 116117
Hildur Hegge Holmstad Kreftsykepleier 74 16 91 57 911 90 034
Ingrid Korssjøen Lege 73 60 42 60
Ingvild Vada Sykepleier 116117
Jadwiga Kulakowski Lege 74 17 09 90
Jan Kulakowski Lege 74 17 09 90
Jan Oddvar Setten Lege 73 60 42 60
Julia Alexandersen Lege 73 60 42 60
Jørund Skjei Lege 73 60 42 60
Karin Randi Grøttum Tjenesteenhetsleder 74 16 93 83 928 39 575
Knut Gystad Lege 74 16 33 80
Kristin Gisvold Stokke Lege 74 17 12 10
Mustafa Sattar Lege 74 14 12 50
Nina Næstby Austli Sykepleier 116117
Odd Erik Karlsen Lege 74 17 12 10
Oddrun Finsås Håpnes Sykepleier 116117
Ove Asgeir Aune Lege 74 17 12 10
Roman Fedorov Lege 74 16 33 80
Sissel Kalvik Sykepleier 116117
Sjur Agdestein Lege 74 16 33 80
Steffen Krogh Vadseth Lege 74 14 12 10
Åse Sklett Sykepleier 116117
Åshild Monica Ovesen Sykepleier 116117

Lø skole

Anita Damås Adjunkt 74 16 91 31
Anita Norum Adjunkt 74 16 91 30
Astrid Feragen Adjunkt m/tillegg 74 16 91 30
Bente Myrslo Næss Førstesekretær 74 16 91 30
Bjørn Ove Elvestad IKT-veileder, Adjunkt 74 16 91 30
Elisabeth Myre Adjunkt m/tillegg 74 16 91 30
Elisabeth Smistad Adjunkt m/tillegg 74 16 91 30
Frode Vang Adjunkt m/tillegg 74 16 91 30
Gerd Thorshaug Rektor 74 16 91 31 958 07 107
Grete Vengstad Assistent 74 16 91 30
Gro Eva Gangstad Lektor m/tillegg 74 16 91 30
Iver Hildrum Adjunkt m/tillegg 74 16 91 30
Jan Erik Myhr Fagarbeider 74 16 91 30
Kirsti Marie Elden Adjunkt m/tillegg 74 16 91 30
Linda Haugdal Adjunkt 74 16 91 30
Lø skole Helsesøster Helsesøster Helsesøster 74 16 90 24
Marit Haugseth SFO - leder 74 16 91 30
Marit Olderen Assistent 74 16 91 30
Marit Vassmo Miljøterapeut 74 16 91 30
Marius Grøtan Adjunkt m/tillegg 74 16 91 30
Regine Sæther Fagarbeider 74 16 91 30
Skole Lø 74 16 91 30
Stine Solberg Røvik Lektor 74 16 91 30
Tove Damås Hammer Assistent 74 16 91 30
Tove Okkenhaug Adjunkt 74 16 91 30
Åse Fagerholt Adjunkt m/tillegg 74 16 91 30

Mestring og oppfølging

Hjelpemiddellager 950 56 649
Bjørn Atle Blengsli Tjenesteenhetssleder 924 52 378
Brit Westerhus Assistent 474 68 483
Dagsenter Jæktsmedgata 474 68 483
Ellen Benedicte Jørem Psykolog 479 71 570
Ellin Rennan Psykiatrisk Sykepleier 464 30 150
Espen Dahl Prosjektleder OAT 452 62 812
Fred Ivar Johnsen Sjåfør 952 48 483
Grete Lise Fondal Fagansvarlig Leiret 916 47 162
Grethe Iren Hansen Aarsund Miljøterapeut 474 68 483
Gunbjørg Westerfjell Fagansvarlig Psykiatri 464 29 599
Hallvar Wahl Arbeidsleder 477 16 637
Hanne Våg Fagansvarlig rus 464 29 442
Ilse Sørvik Lundsaunet Miljøarbeider 916 47 162
Ingrid Hembre Miljøterapeut 474 68 483
Jan Einar Lundereng Boveileder 489 59 427
Johan Solem Miljøterapeut 404 19 250
Kariann Haram Prosjektmedarbeider 404 81 527
Kirsti Klefstad Miljøarbeider 474 68 483
Liv Solberg Miljøarbeider 474 68 483
Magnhild Stokke Psykiatrisk Sykepleier 958 27 895
Marita Nordmo Fagansv. Jæktsmedgata 474 68 483
Monica Rafelsen Miljøarbeider/merkantil 474 68 483
Morten Westvik Prosj.leder rask psyk. helsehj 474 71 532
Nan Brede Vernepleier/ruskontakt 479 76 857
Nina Kristin Berg Miljøterapeut 404 12 079
Oddbjørg Østeraas Psyk.sykepleier/ruskontakt 464 30 125
Rune Morten Lorvik Vernepleier 947 84 769
Siri Ballo Fagansv. Rehab & kvalifisering 482 37 866
Tine Kristiansen Tessem Miljøterapeut 474 71 508
Trude Ringseth Sykepleier 464 29 869
Wenche Solberg Klepp Miljøarbeider 404 12 079

Mære skole

Ann Cecilie Stokke Adjunkt 74 13 50 20
Berit Derås Elevassistent 74 13 50 20
Berit Ertzgaard Elevassistent 74 13 50 20
Brit Asbjørg Opsal Adjunkt 74 13 50 27 986 37 992
Brit Irene Opheim Elevassistent 74 13 50 20
Britt Kristiansen Sekretær 74 13 50 20
Eirin Benum Luong Lærer 74 13 50 20 906 01 837
Eivind Langfjord Adjunkt 74 13 50 20 412 24 422
Else Britt Larsen Miljøterapeut 74 13 50 40 480 35 103
Eva Anita Drager Førskolelærer SFO 992 65 646
Grethe Sormul Lærervikar 74 13 50 20
Grim Vaadal Inspektør 470 27 137
Heidi Dahl Adjunkt 74 13 50 42 962 38 827
Hilde Mari Ness Adjunkt 74 13 50 20 916 03 602
Hilde Tuflått Adjunkt 74 13 50 41 952 42 479
Kim Tømmerås Assistent 74 13 50 20
Kristine Storstad Adjunkt 74 13 50 20
Lars Asbjørn Holmvik Adjunkt 74 13 50 44 915 12 034
Linn Beate Hammer Adjunkt 74 13 50 20
Lisbeth Salberg Lærer 74 13 50 41 980 56 709
Lise Hustad Adjunkt 74 13 50 20 452 19 515
Liv Janne Toldnes Adjunkt 74 13 50 20
Marit Grøndal Rektor 40 42 11 61 926 62 459
Nina Kjærem Lærling 74 13 50 42
Randi Skei Adjunkt spes.ped. 74 13 50 42 980 37 149
Sigrid Ulvin Adjunkt 74 13 50 20
Silje Lorentsen Adjunkt 74 13 50 20
Trine Yvonne Dahle Lærer 74 13 50 20
Trude Brekstad Adjunkt 74 13 50 42 986 89 154
Unni Saursaunet Berg Elevassistent 74 13 50 20
skole Mære 74 13 50 20
skole SFO Mære 74 13 50 22

NAV Velferd

Anja Vatne Veileder 55 55 33 33
Anne Berit Pedersen Sekretær 74 73 25 36 464 29 931
Anne Berit Rotmo Veileder 55 55 33 33
Anne Margrethe Johnsen Veileder 55 55 33 33
Annette Høin Tj.enh.led. NAV, Velfeferdavd. 55 55 33 33 926 67 662
Eirin Konradsen Økonomisk veileder 55 55 33 33
Elin Pedersen Nordgaard Veileder 74 73 23 50
Hanne Winnberg Veileder 55 55 33 33
Ingunn Lillemark Susegg Veileder 74 73 24 23 464 29 255
Ingvild Larssen Veileder 464 29 072
Laila Thane Prosjektleder 55 55 33 33
Marita Lindsetmo Rådgiver økonomi 74 73 23 50
May Beate Haugan Tjenesteområdeleder 74 73 24 08 472 91 157
Normann Storli Veileder 55 55 33 33
Ole Andreas Opheim
Roar Ystad Veileder 74 73 24 27 464 30 871
Stian Aakre Veileder 74 73 25 26 464 30 128
Svein Gravås Gjeldsrådgiver 74 73 25 44
Thore Solberg Gjeldsrådgiver 74 73 25 26 464 30 128
Tone Lønnum Gjeldsrådgiver
Toril Benum Sekretær 74 73 25 37

Ogndal Eldresenter

Anne-Beth Hallstrøm Seksjonsleder 74 17 14 50
Camilla Nekstad Rekrutteringsstilling 74 17 14 50
Daniel Wannebo Student 74 17 14 50
Guri Buan Myrslo Sykepleier 74 17 14 50
Marthe Høgden Kvitvang Sykepleier 74 17 14 50
Tine Bianca Løkthaug Sykepleiestudent 74 17 14 50
Turid Bragstad Robertsen Kontormedarbeider 74 17 14 50

Ogndal Skole

Berit Solheim Kvernmo Rektor 74 13 41 60 454 29 830
Cecilie Hågensen Adjunkt 74 13 41 60
Edith Hjortskarmo Myhr Assistent 74 16 93 86
Ellen Margrethe Aas Kne Assistent 74 13 41 60
Finn Kvarving Adjunkt 74 13 41 60
Inger Holde Kjesbu Adjunkt 74 13 41 60
Jorid Kjesbu Adjunkt 74 13 41 60
Lisbet H Nygård Adjunkt 74 13 41 60
Lisbeth Høyem Førstesekretær 479 79 909
Mari Lisbet Finstad Adjunkt 74 16 93 86
Merete Bergstrand SFO - leder 468 19 412
Wenche Beate Gjørv Adjunkt 74 13 41 60
skole Ogndal 74 13 41 60
skole SFO Ogndal 74 13 41 63 468 19 412

Okonomi

Tore Johansen Fagkonsulent 404 11 012

Ordfører

Bjørn Arild Gram Ordfører 74 16 90 03 913 67 916
Ida Bruheim Derås Varaordfører 74 16 90 08 911 88 622
Øystein Bjørnes Varaordfører 979 76 089

PPT

Ann Helen Holmli Ped.psyk. rådgiver 74 16 92 88 974 76 452
Annette Hermann Miljøterapeut 479 74 281
Aud Tove Nilsen Ped.psyk. rådgiver 917 81 669
Elin Andersen Vangstad Ped.psyk. rådgiver 74 16 92 73 414 64 499
Ingeborg Almås Sørhøy Logoped 74 16 90 38 974 80 376
Ingrid Opheim Bardal Ped./psykologisk rådgiver 74 16 91 77 474 86 883
Kari Solhaug Spesialpedagog 74 16 91 99 941 65 944
Lena Jønvik Holmen Logoped 458 76 330
Maria Myhr Haugnes Rådgiver 414 59 886
Marlin Lundereng Ped.psyk.rådg. 74 16 92 75 941 72 437
Unn-Elisabeth Fjerstad Enhetsleder 459 74 491

Personaltjenesten

Ann-Karin Vang Personalsjef 924 91 968
Anne Utgaard HMS-koordinator 478 90 023
Gunn Kampen Dalbu Saksbehandler 477 98 288
Jorid Bakkan Johansen Konsulent 474 77 439
Marit Hjøllo Personalkonsulent 477 98 289
Mona Walmsley Hovedvernombud 74 16 90 80 468 03 574

Plan- og utredningstjenesten

Anders Haraldsen Prosjektleder Inn-Trøndelagssa 410 02 121
Antonios Bruheim Markakis Arealplanlegger 951 74 787
Arne Ivar Kvistad Arealplanlegger 918 97 329
Grete Waaseth Rådgiver 74 16 92 25 950 70 221
Harald Magelssen Kløvjan Kommuneadvokat 74 16 90 43
Jon Birger Johnsen Arealplanlegger 995 34 661
Jørgen Schwencke Holm Advokatfullmektig 918 04 892
Marthe Veie Arealplanlegger 74 16 91 47
Per Morten Bjørgum Fagleder planlegging 470 28 400
Robert Øfsti Kommuneantikvar 404 16 115
Sunniva Rognerud Kommuneoverlege 74 16 91 83
Susanne Bratli Rådgiver 74 16 90 70 916 24 470
Svein Åge Trøbakk Plansjef 74 16 91 48 900 24 312

Renovasjon

Arne Marius Tørring Fagarbeider 74 16 52 66 489 50 520
Asbjørn Tanem Fagarbeider 474 54 255
Atle Hovd Fagarbeider 74 16 52 66 489 54 589
Bengt Wikestad Fagansvarlig 74 16 52 66 489 98 777
Christian Solberg Fagarbeider
Elin Westrum Fagkonsulent 74 16 52 66
Ester Stølan Tjenesteenhetsleder 907 03 399
Eva Oftedal Ulsund Fagarbeider 74 16 52 66
Harald Nordberg Avdelingsing. 977 78 258
Ivar Pettersen Fagarbeider 74 16 52 66 489 50 874
John Olav Skjesol Avd. ingeniør 415 71 752
Jon Sverre Holstad Fagarbeider 74 16 52 66 468 24 590
Jon Terje Austli Fagansvarlig 74 16 52 66 994 41 165
Kristin Hagen Fagkonsulent 74 16 52 66
Leiv Arne Oksås Fagarbeider 74 16 52 66 990 84 279
Lise Håvan Fagarbeider 74 16 52 66 489 42 672
Martin Bartnes Avdelingsing. 453 97 528
Mathias Svarte Konsulent 74 16 91 49 930 61 997
Monika Tørring Fagansvarlig 416 39 032
Ole Bulling Fagarbeider 74 16 52 66 474 54 324
Rune Enlien Avd. ingeniør 416 00 699
Steinar Aurstad Oppsynsmann 916 76 088
Tranamarka Raubua 416 39 032
Øystein Røsvik Fagarbeider 74 16 52 66 489 42 544

Rådmann

Torunn Austheim Rådmann 74 16 90 00 482 02 513

Sentralkjøkken

Sentralkjøkken 74 16 93 00
Andreas Hatland Alte Lærling
Arnt Berge Bruem Catering 74 16 93 00 458 73 003
Birger Sakshaug Assistent 74 16 93 00
Catering Bestilling Bestilling Catering 458 73 003
Daniel Grimstad Lærling 74 16 93 00
Freddy Nessan Østborg Tjenesteenhetsleder 74 16 93 01 984 66 888
Hege Lundås Assistent 74 16 90 25
Heidi Aspdal Venæs Kokk 74 16 93 00
Ingrunn Røyseng Seksjonsleder 74 16 93 00 482 05 259
Janne Abrahamsen Kokk 74 16 93 00
Kitty Hansen Kokk 74 16 93 00
Laila Sakshaug Kokk, vikariat 74 16 93 00
Liv Kjelås Kokk 74 16 93 00
Roar Bulling Sjåfør 74 16 93 00 400 37 971
Terje Arntzen Kokk 74 16 93 00
Toril Kristin Farbu Kantineansvarlig 74 16 90 25
Åse Sakshaug Kokk 74 16 93 00

Sentrum hjemmesykepleie

Anja Beate Fossum Smestad Hjelpepleier 74 16 94 04
Anne Britt Myhr Seksjonsleder 74 16 94 06
Bente Hoveslen Sykepleier 74 16 94 06
Bente Sundfær Hjelpepleier 74 16 94 04
Camilla Lillefuhr Haugan Sykepleier 74 16 94 04
Cicilie Aune Assistent 74 16 94 04
Daniel Hustad Assistent
Elisabeth Lundseng Assistent 74 16 94 04
Else Irene Bjerkan Hjelpepleier 74 16 94 04
Geir Stjerna Assistent 74 16 94 04
Gerd Løvås Hjelpepleier 74 16 94 04
Gunn Sandvik Hjelpepleier 74 16 94 04
Gunnveig Vikan Sykepleier 74 16 94 05
Hilde Bergmo Hjelpepleier 74 16 94 04
Ida Breivikaas Hjelpepleier 74 16 94 04
Inger Kristin Haugdal Sykepleier 74 16 94 04
Inger Lise Arntsen Spesialhjelpepleier 74 16 94 04
Karin Wigen Spesialhjelpepleier 74 16 94 04
Kine Aastrøm Hjelpepleier 74 16 94 04
Kine Dybsland 74 16 94 06
Kristoffer R. Sandnesmo Barne og ungdomsarbeider 74 16 94 04
Lena L. Jenssen Omsorgsarbeider 74 16 94 04
Lisbeth Melhus Sykepleier 74 16 94 04
Magnhild Melhus Stokke Psyk.Sykepleier 74 16 94 04 958 27 895
Malin Røyseng Fysioterapeutstudent 74 16 94 04
Marie Nordbach Sykepleier 74 16 94 04
Marit Johanne Hov Sykepleier 74 16 94 04
Nina Kristoffersen Helsefagarbeider, vikar 74 16 94 04
Randi Klepp Hjelpepleier 74 16 94 04
Sentrum Hjemmesykepleien 951 22 216
Silje Schiefloe Assistent 74 16 94 04
Stig Morten Johnsen Sykepleier 74 16 94 04
Synnøve Presthus Omsorgsarbeider 74 16 94 04
Tone Musum Assistent 74 16 94 04
Tone Selbo Pleiemedarbeider 74 16 92 55
Tonje Klepp Assistent 74 16 94 04
Tore Paulsrud Sykepleier 74 16 94 04
Torhild Trapnes Assistent 74 16 94 04
Trine Bjørnes Heggli Assistent 74 16 94 04
Ulrikke Tverås Sykepleier 74 16 94 04
Unni Kristin Larsen Hjelpepleier 74 16 94 04
Veronica Vik Olsen Sykepleier 74 16 94 04
hjemmesykepleie Sentrum 951 22 217
Ørjan Nicolaysen Seksjonsleder 74 16 94 04 415 01 857

Skjefte (Skjeftejordet)

Aage Thomas Smith Sykepleier 74 13 55 00
Aase Damås Hjelpepleier 74 13 55 00
Andreja Revhaug Hjelpepleier 74 13 55 00
Ann Cathrine Sverkmo Sykepleier, vikar
Anne Røliaunet Assistent 74 17 14 50
Bente Strugstad Hjelpepleier 74 13 55 00
Bjørg Strugstad Hjelpepleier 74 17 14 50
Bofellesskap Skjeftejordet 74 13 55 00 474 77 163
Brit Fornes Assistent 74 13 55 00
Brit Wåde Nilsen Spesialhjelpleier 74 13 55 00
Emilie Våg Kvarving Rekruttstill. sykepleiestudent 74 13 55 00
Eva Brovold Omsorgsarbeider 74 17 14 50
Eva Røsandhaug Sekretær 74 13 55 60
GAlina Anshakova Hjelpepleier 71 13 55 00
Grethe Susegg Hjelpepleier 74 13 55 00
Guri Aftret Elstad Hjelpepleier 74 17 14 50
Guri Øksnes Hjelpepleier 74 13 55 00 911 38 691
Hak Seng Hoeun Assistent 74 13 55 00
Hege Grande Seksjonsleder 74 13 55 00
Heidi Lindmo Hjelpepleier 74 13 55 00
Heidi Sakshaug Hjelpepleier 74 13 55 00 412 37 252
Hilde Rennan Omsorgsarbeider 74 13 55 00
Hilde Revhaug Pettersen Sykepleier 74 13 55 00
Janicke Benum Hjelpepleier 74 13 55 00
Jorunn Knudtsen Hjelpepleier 74 17 14 50
Karin Selli Vernepleier 74 13 55 00
Kirsten Rønning Sykepleier 74 13 55 00
Kristine Johansen Assistent 74 13 55 00
Lina Geceviciute Sykepleier 74 13 55 00
Liv Elinor Overrein Assistent 74 17 14 50
Maria Elizabeth Berg Helsefagarbeider 74 13 55 00
Marit Benonissen Hjelpepleier 74 13 55 00
May Britt Skei Hjelpepleier 74 17 14 50
May Gunn Engan Sykepleier 74 13 55 00
Mona Helge Sykepleier 74 13 55 00
Monica Binde Assistent 74 13 55 50
Olaug Skjelstad Bruem Sykepleier 74 13 55 00
Pia Finnanger Assistent 74 13 55 00
Robert Florholmen Assistent 74 13 55 70
Sanna Sverkmo Assistent 74 13 55 00
Sigrid Frøysadal Sykepleiestudent
Silje Svepstad Sykepleier 74 13 55 00
Sima Asli Assistent 74 13 55 00
Siw Anette Sotkajærvi Hjelpepleier 74 13 55 70
Solfrid Røliaunet Omsorgsarbeider 74 17 14 50
Terje Sund Assistent 74 13 55 70
Tone Hegge Hjelpepleier 74 13 55 00
Torgeir Skevik Hjelpepleier 74 13 55 70
Turid Røsegg Kokk 74 17 14 50
Turid Stalvik Assistent 74 13 55 00
Unn Merethe Borg Hjelpepleier 74 13 55 00
eldresenter Ogndal 74 17 14 50

Sparbu/Hamrum hjemmetjenesten Sør

Kjøkken 74 17 11 04
Aase Rygg Hjelpepleier 74 17 11 00
Ann Helen Halmøy Fagarbeider 74 17 11 00
Anne Grete Storli Assistent 74 17 11 00
Anne Marie Aune Assistent 74 17 11 00
Annfrid Brandtzæg Schei hjelpepleier 74 17 11 00
Bente Austeng Omsorgsarbeider 74 17 11 00
Bente Pallin Assistent 74 17 11 00
Benthe Werstad Assistent 74 17 11 00
Birgitte Opheim Hjelpepleier 74 17 11 00
Distrikt Sparbu 74 17 11 00
Eva Anette Saugestad Hjelpepleier 74 17 11 00
Eva Røstadsand Sykepleier / Merkantil 74 17 11 00
Hamrum Aktivitetavd. 74 17 11 13
Helene Støyva Kandal Assistent 74 17 11 00
Hild Anita Pettersen hjelpepleier 74 17 11 00
Ingrid Lill Kolset hjelpepleier 74 17 11 00
Jorid Skavhaug Pedersen Seksjonsleder 74 17 11 00
Julianne Strand Assistent 74 17 11 00
Julie Borgan Aurstad Sykepleier 74 17 11 00
Julie Opheim-Hirkjølen Sykepleier 74 17 11 00
Katrine Nilsen Pleiemedarbeider 74 17 11 00
Linda Derås Hjelpepleier 74 17 11 00
Margrethe Sverkmo Assistent 74 17 11 00
Maria Tellesbø Fagarbeider 74 17 11 00
Marlyn Løe Assistent 74 17 11 00
Mette Hammer Assistent 74 17 11 00
Mildrun Dyrstad Assistent 74 17 11 00
Nina Storli sykepleier 74 17 11 00
Rita Elin Kleven Off.godkjent Sykepleier 74 17 11 00
Rita Hognes Off.godkjent Sykepleier 74 17 11 00
Robert Hansen Sykepleier 74 17 11 00
Sara Johansen Skjevik Assistent 74 17 11 00
Silje Emilie Tangen Pleiemedarbeider 74 17 11 00
Silvia Laurova Assistent 74 17 11 00
Tanja Røstum Off.godkjent Sykepleier 74 17 11 00
Torill Gustavsen Hjelpepleier 74 17 11 00

Steinkjer Eldresenter - hjemmehjelp sentrum

Anita Aslaksen Omsorgsarbeider 74 17 12 80
Astrid Engum Skavlan Assistent 74 17 12 80
Cecilie Holtan Fagarbeider
Christine Sandseter Hjelpepleier
Dina H Brovold Sykepleier 74 17 12 80
Elisabeth Hollås Assistent 74 17 12 80
Ellen Følstad Seksjonsleder 74 17 12 80
Eva Solstad Assistent 74 17 12 80
Gerd Sund Hjelpepleier 74 17 12 80
Grete Nonstad Hjelpepleier
Guri Toldnes Hjelpepleier
Heidi Bjørnes Hjelpepleier 74 17 12 80
Laila Lindbak Kokk
Linda Skjæran Omsorgsarbeider 74 17 12 80
Liv Kvaløsæter Assistent 74 17 12 80
Margareta Johnsen Sykepleier 74 17 12 82
Maria Bardal Assistent 74 17 12 80
Marit Fossan Hjelpepleier 74 17 12 80
Mary Ann K. Amundsen Fagarbeider 74 17 14 50
Michel Ndikuriyo Helsefagarbeider 74 17 12 80
Michell Gjerseth Hjelpepleier
Mona Dahl Assistent 74 17 12 80
Mona Lise Walmsley Psykiatrisk Hjelpepleier 74 17 12 80 468 03 574
Nina M Kulsli Assistent 74 17 12 80
Philenea Gertrude Browne Assistent 74 17 12 80
Randi Hatmyr Grøtan Assistent 74 17 12 80
Rita Vanebo Assistent 74 16 12 80
Sidsel Krogstad Assistent 74 17 12 80
Synnøve Ryvang Assistent 74 17 12 80
Thomas Ivar Wigen Assistent 74 17 12 80
Torill Forbord Sykepleier 74 17 12 80
Tove Aarnseth Lorås Fagarbeider 74 17 12 80
Unni Schei Fagarbeider 74 17 12 80

Steinkjer Kommuneskoger KF

Båtutleie 922 99 190
Pål Malmo Skogbruksjef 74 16 90 57 950 29 501

Steinkjer Sykehjem 1.etg.

Legekontor Tilsynslege 74 16 94 00
Vaktrom Steinkjer sykehjem Furukroken 74 16 94 16
Vaskeri 74 16 94 00
/fotpleie Frisør 74 16 94 09
Anne Lise Fornes Myrslo 74 16 94 91
Anne Peggy Ellerås Hjelpepleier 1 74 16 94 16
Babette Hagstrøm Helsefagarbeiderelev 74 16 94 25
Bente Westvik Volden Seksjonsleder 74 16 94 24
Bente Wågan Sykepleier 74 16 94 00
Bjørn Olsen Hjelpepleier 74 16 94 00
Brit M. Roel Hjelpepleier 74 16 60 60
Brita Stjern Hjelpepleier 74 16 94 14
Camilla Larsen Sykepleier 74 16 94 25
Catrine Walde Sykepleier 74 16 94 16
Charlotte Røyseng Elstad Helsefagarbeider 74 16 94 25
Charlotte Valan Gladsø Vernepleier 74 16 94 25
Daweit Welde Assistent
Dolly Johansen 74 16 94 25
Elisabeth Kvelstad Hallem Lege
Elise Kippe Vernepleier 74 16 94 25
Grete Rannem 74 16 94 25
Gunn Nordgård Demenskoordinator 74 16 94 59 404 36 354
Gunnar Tjellden Sykepleier 74 16 94 25
Gunni Aasum Hjelpepleier 74 16 94 14
Guzman Ariel Javier De
Hanne Vandsvik 74 16 94 18
Hege Larsson Sykepleier 74 16 94 25
Hege Skagen Sykepleiestud. rekruttstill. 74 16 94 14
Heidi Kvalvik Hjelpepleier 74 16 94 18
Heidi Ressem Hjelpepleier 74 16 94 14
Hilde Opheim Hjelpepleier 74 16 94 18
Ida Renate Bartnes Olsen Helsefagarbeider 74 16 94 25
Ida Stokke Sykepleier 74 16 94 25
Inger Lise Mellan Helsefagarbeider 74 16 94 25
Ingrid Vaggen Sykepleier 74 16 94 00
Irene Ulvin Sykepleier 74 16 94 25
Karin Malmo Hjelpepleier 74 16 94 14
Kathrine Hagnes Omsorgsarbeider 74 16 94 25
Katrine Kveli Sykepleiestudent 74 16 94 14
Kine Karlsen Helsefagarbeider 74 16 94 25
Kirsten Pettersen Hjelpepleier 74 16 94 25
Kjersti Johansen Zorlu Sykepleier, vikar 74 16 94 25
Kristian Ramberg Klepp Helsefagarbeider 74 16 94 24
Kristin Berg Austheim Assistent 74 16 94 24
Kristin Lillemark Hjelpepleier 74 16 94 14
Line Buarø Lærling 74 17 12 80
Lise Beate Vælitalo Hjelpepleier 74 16 94 25
Lise Lindmo Lyngstad Hjelpepleier 74 16 94 16
Lise-Marte Troseth Vernepleier 74 16 94 25
Ludmila Sørli Sykepleier 74 16 94 25
Mari Aasebø Hjelpepleier 74 16 94 00
Mari Ann Eidshaug Hjelpepleier 46 42 67 87
Marit Skogli Sykepleier 74 16 94 14
Marita Torsteinsen Fagarbeider 74 16 94 25
May Gudrun Bergli Sykepleier, Trana 74 16 94 00
Mesay Bekam
Mette Leirbekk Pettersen Sykepleier 74 16 94 14
Randi Alstad Sykepleier 74 16 94 25
Randi Tisløv Fagarbeider 74 16 94 25
Reidun Kjeldstad Hjelpepleier 74 16 94 25
Sissel Lindahl Spesialsykepleier 74 16 94 25
Sofie Hegge Sykepleier 74 16 94 00
Solvår Berg Spesialhjelpepleier 74 16 94 19
Steinkjer Sykehjem Jacob 74 16 94 14
Stine Selli 74 16 94 14
Sylvia Langås Hansen Sykepleier 74 16 94 25
Sylvia Vikan Hjelpepleier 74 16 94 14
Synnøve Anita Kvitvang Hjelpepleier 74 16 94 18
Tove Engelsen Andersen Sykepleier 74 16 94 91
Tove Sprauten Vanebo Hjelpepleier 74 16 94 25
Turid Austheim Sykepleier
Turid Hafstad Hjelpepleier 74 16 94 17
Tuva Midjo Assistent 74 16 94 25
Vaktrom Steinkjer sykehjem Raudåsen 74 16 94 25
Vaktrom Trana 74 16 94 00 913 82 970
Vigdis Nilsen Hjelpepleier 74 16 94 00
Vivi-Ann Kværnan Spesialsykepleier 74 16 94 25
Wenche Pettersen Hjelpepleier 74 16 94 24
Wigdis Brenden Hjelpepleier 74 16 94 00
dagtilbud Tyristua Tyristua 74 16 94 11 456 12 950

Steinkjer Sykehjem 2.etg.

Anita Letnes Barne og ungdomsmedarbeider 74 16 94 25 741 69 425
Anne M. Sandhaugen Sykepleier 74 16 94 22
Anny Rørvik Hjelpepleier 74 16 94 00
Brit Berg Sykepleier 74 16 94 23
Brit Marie Werstad Seksjonsleder 74 16 94 21 459 76 519
Eli Rotvold Sykepleier 74 16 94 00
Elin Sem 74 16 94 00
Elin Østerås Hjelpepleier 74 16 94 20
Freidis Dalemark Omsorgsarbeider 74 17 41 69
Grete Sørgjerd Kokk 74 16 94 00
Hanne Selnes Klæth Off.godkjent Sykepleier 74 16 94 00
Hustad Hilde Aarsund Hjelpepleier 74 16 94 00
Inger Dahlen Hjelpepleier 74 16 94 23
Irene Richstad Spesialhjelpepleier 74 16 94 23
Ivanka Austli Hjelpepleier Fredrikke 74 16 94 25
Janne Tessem Sykepleier 74 16 94 22
Karin Halseth Sykepleier 74 16 94 00
Laila Jacobsen Hjelpepleier 74 16 94 22
Liv Melgård Hjelpepleier 74 16 94 22
Mercedes Maria Maglasang Helsefagarbeider 74 16 94 25
Merete Westvik Hjelpepleier 74 16 94 22
Målfrid Jonstad Hjelpepleier 74 16 94 22
Nina Oksvold Hjelpepleier 74 16 94 00
Nora Solum Hjelpepleier 74 16 94 20
Rita Tørring 74 16 94 25
Silje Forsell Sykepleier 74 16 94 25
Stkj.sykeheim Kjøkken 74 16 94 15
Tone Anita Skar Hjelpepleier 74 16 94 22
Vaktrom Fredrikke 74 16 94 22
Vaktrom Kvennavika 74 16 94 00
Vaktrom Ølve 74 16 94 23
Wenche Haugan Assistent 74 16 94 26
Yngvill Strand Walvåg Hjelpepleier 74 16 94 00
Åshild Nordtug Sykepleier 74 16 94 00

Steinkjer Ungdomsskole

Anne Espeland Adjunkt 916 40 973
Anne Kathrine Bilstad Adjunkt 469 33 719
Anne Mørkved Inspektør 414 29 252
Anton Fagerholt Inspektør 938 53 169
Arne Frøysadal Barne og ungdomsarbeider 74 12 18 00 958 22 363
Bente Brit Kvistad Adjunkt 476 39 878
Bente Droigk Adjunkt 902 14 336
Bente Stavrum Inspektør 414 28 739
Bjørg Pedersen Adjunkt 920 44 132
Christian Semb Adjunkt 74 12 18 00 479 76 996
Christina Hoseth Adjunkt 474 69 158
Eli Gotvassli Miljøterapeut 918 61 955
Eli Thorsrud Assistent 469 15 639
Elin Borgan Larsen Barne og ungdomsarbeider 916 85 496
Ellrun Ystad Miljøterapeut 941 72 426
Elsy Helene Svegård Assistent 918 34 190
Eva Seim Okstad Adjunkt 934 33 307
Geir Haagensen Lektor 412 00 323
Gert Ove Grande Lærer 918 69 841
Grete Vist Kontorassistent 941 34 169
Hege Kristin Jacobsen Adjunkt 941 59 673
Henrik Pedersen Elden Adjunkt 980 45 206
Ina Flotten Sørensen Adjunkt 917 33 815
Ingeborg Røysing Adjunkt 468 89 741
Jan Erik Borg Adjunkt 911 58 669
Johan Martin Eriksen Adjunkt 980 45 742
Kari Skar Adjunkt 934 98 439
Karianne Lund Adjunkt 911 38 468
Karin Klepp Dagsvik Barne og ungdomsarbeider 917 33 142
Laila Skjeldnes Førstesekretær 950 10 752
Lars Anders Vannebo Lærer 926 03 663
Lina Overrein Adjunkt 920 25 328
Magne Erik Rotmo Adjunkt 915 73 576
Maren Johnsen Adjunkt 469 57 868
Margrete Hanssen Vang Adjunkt 915 30 317
Marit Oldren Assistent 980 95 050
Marius Fagervold Adjunkt 469 36 167
Marte Rønning Adjunkt 988 11 138
Marthe Maaø Adjunkt 930 82 291
May Hilde E. Hildrum Adjunkt 941 36 867
Paul Kvarving Adjunkt 952 33 585
Pål Baustad IKT-Veileder 414 26 142
Pål Johansen Adjunkt 468 66 095
Ragnhild Recht Adjunkt 911 92 207
Ragnhild Sakshaug Adjunkt 473 07 286
Randi Johanne Rodum Rådgiver 918 65 729
Sadiq Abdullah Mohammad Lærer 941 59 673
Sigmund Hynne Adjunkt 454 25 030
Simon Kløvjan Adjunkt 928 16 607
Siv Kristin Skjelvåg Spes.ped koordinator 924 57 918
Siv Wærnes Adjunkt 915 31 681
Synøve Diez Adjunkt 405 52 895
Thomas Herstad Rektor 911 56 566
Thomas Olufsen Moe Lektor 473 56 974
Tone Aalberg Barne og ungdomsarbeider 918 59 425
Tor Arne Grønnesby Adjunkt 993 92 741
Toril Oldren Barne og ungdomsarbeider 413 20 968
Torill Bjørbekk Adjunkt 468 36 497
Trine Rannem Adjunkt 941 60 389
Truls Aalberg Adjunkt 913 59 439
Vigdis Henning Adjunkt 469 50 241
ungdomsskole Steinkjer 74 12 18 00
Åsfrid Lein Adjunkt 416 65 185

Steinkjer Voksenopplæring

Aidah Al-Jubory Adjunkt 74 16 92 42
Amir Rahmani Fagarbeider 74 16 92 42
Anders Haug Lærervikar 74 16 92 42
Ann-Iren Skage Lærer 74 16 90 66
Anna Druzkowska Sekretær 74 16 92 42
Anne-Siri Skjelvan Assisterende Rektor 74 16 92 41 970 97 969
Einar Nilsen Lektor 74 16 90 66
Eresso Tewabech Geleta Lærer 74 16 92 43
Eva Bruheim Sekretær 74 16 92 43
Eva Løe Rektor 74 16 92 45 930 66 164
Ewa Rosenlund Adjunkt 74 16 92 43
Gisle Aarlott Fagarbeider 74 16 92 42
Gunn Helen Grønn Adjunkt 74 16 92 42
Heidi Klæbu Adjunkt 74 16 90 66
Katarina Sivertsen Lærer 74 16 92 43
Kristin Nortug Tveit Adjunkt 74 16 92 42
Line Evelyn Vestrheim Adjunkt 74 16 92 43
Lisa Maria Grønn Aurstad Lektor 74 16 92 42
Magny Krogstad Fagarbeider 74 16 92 42
Marit Elisabeth Fladmark Adjunkt 74 16 92 43
Marit Vist Adjunkt 74 16 90 66
Martin Henning Storli Adjunkt 74 16 92 42
Mohamed Hassan Abud Fagarbeider 74 16 92 42
Mojgan Ghahri Assistent 74 16 92 42
Nina Austmo Wågan Adjunkt 74 16 90 66
Rune Sandvik Adjunkt 74 16 92 42
Samson Jehal Zeray Fagarbeider 74 16 92 42
Sigrun Agnete Tidemann Adjunkt 74 16 92 42
Sigrun Witsø Adjunkt 74 16 92 42
Synnøve Alstad Adjunkt 74 16 92 43
Terje Kjøsnes Undervisningsinspektør 74 16 92 81 917 31 331
Tone Finsås Adjunkt 74 16 92 42
Torstein Bjørnes Lektor 74 16 92 43
Trude L. Hallstrøm Adjunkt 74 16 92 42
Turid Marie Eian Prosjektleder 74 73 23 74 977 47 065
Vigdis Rennan Førstesekretær 74 16 92 43

Steinkjer skole

Aslaug Soldal Adjunkt 74 17 10 50
Aud Skotvold Aas Assistent 74 17 10 50
Beate Hammer Adjunkt 74 17 10 50
Bente Storli Miljøterapeut 74 17 10 50
Bjørn Martin Saur Lærer 74 17 10 50
Eli Kristin Rognan Lærer 74 17 10 50
Grete Øverkil Adjunkt 74 17 10 50
Gunn Berit Berg Bostadløkken Barne og ungdomsmedarbeider 74 17 10 50
Gunn Bjørnes Adjunkt 74 17 10 50
Gunn Fornes Hammervold Assistent 74 17 10 50
Gunnhild Grønnesby Inspektør 479 79 981
Heidi Aalberg Assistent 74 17 10 50
Heidi Gjerstad Haarstad Adjunkt 74 17 10 50
Hilde Kristin Aalberg Adjunkt 74 17 10 50
Jenny Rørvik Assistent skole/SFO 74 17 10 50
Kari Anita Bjørdal Adjunkt 74 17 10 50
Katrine Storli Adjunkt 74 17 10 50
Knut Ivar Aalberg Adjunkt 74 17 10 50
Knut Johan Monkan Adjunkt 74 17 10 50
Line Grindberg Adjunkt 74 17 10 50
Linn-Hege Hagerup Nilssen Lærer 74 17 10 50
Lisa mari Reitan Vikar 74 17 10 50
Liv Welde Vikan Rektor 47 97 99 80 950 73 371
Mads Andreas Lindgren Lærer 74 17 10 50
Maj-Brit Mandal Adjunkt 74 17 10 50
Marita Nilsen Adjunkt 74 17 10 50
Marthe Beate Lind Adjunkt 74 17 10 50
May Britt Letnes Lærer 74 17 10 50
Merethe Hofstad lærer 74 17 10 50
Molly Eriksen Assistent 74 17 10 50
Mona Helen Dragland Adjunkt 74 17 10 50
Nils Arnesen Adjunkt 74 17 10 50
Randi Brustad Hallan Assistent 74 17 10 50
Randi Hepsø Adjunkt 74 17 10 50
Roar Stornes Adjunkt 74 17 10 50
Rolf Jonny Sundkøyen Adjunkt 74 17 10 50
Sissel Grønndal Lærer 74 17 10 50
Siv Anita Bilstad adjunkt 74 17 10 50
Skole SFO Steinkjer Assistent SFO 74 17 10 50 479 79 978
Styrkar Settemsdal Lærer 74 17 10 50
Tone Alstad Carlsson Adjunkt 74 17 10 50
Unni Kolstad Assistent 74 17 10 50
Unni Sundfær Sekretær 74 17 10 50 479 79 970
Vigdis Hanssen Assistent 74 17 10 50
Vigdis Rannem Rostad SFO-leder/assistent 74 17 10 76 947 96 131
skole Steinkjer 74 17 10 50

Steinkjerbygg

Agnieszka Szewczyk Renholder
Anette Orti Renholder 919 10 447
Ann Kristin Mellan Renholder
Arna Sprauten Renholder
Bjørn Joar Aalberg Fagkonsulent 996 33 080
Carl Martin Skjelstad Ulven Driftsoperatør 919 10 473
Chinyere Womuru Renholder
Dashi Mona Rezai Renholder
Einar Sommerseth Driftsoperatør 919 10 422
Eldbjørg Kvistad Borgan Renholder
Elsa Misghina Renholder
Galaya Voll Renholder
Gerd Ødegård Renholder
Heidi Engan Fagkonsulent 906 86 742
Johan Rodum Controller 74 91 40 04 905 33 549
Jolanta Gizycki Renholder
Kai Sivertsen Vaktmester 915 38 277
Ketil Stavås Olsen Teknisk leder 474 75 737
Niparrat Wantha Renholder
Olav Brauti Prosjektleder 74 19 40 02 467 95 021
Pål Christian Berg Ingeniør 984 38 232
Riamajai Jønnum Renholder
Roar Aalberg Driftsleder 901 54 122
Roger Heggli Teamleder 924 50 270
Svein Olav Hansen 74 91 40 03 950 72 226
Tina Eidsmo Renholder
Tonje Nilsen Renholder
Toril Våset 74 91 40 00 908 70 243
Torunn Bellingmo Vist Praksisplass

Steinkjersannan Barnehage

Anita Forness Pedagogisk leder 948 27 337
Ann Kristin Grøtan Assistent 909 22 621
Anne Natland Fagarbeider 74 16 91 60
Anne Sofie Brekkvassmo Barne og Ungd.arb.
Anniken Elden Dahl Barnehagelærer 908 96 104
Barnehage Bystranda (3-4 år) Steinkjersannan 909 40 699
Barnehage Holmen (3-4 år) Steinkjersannan 459 75 631
Barnehage Torget (4-5 år) Steinkjesannan 948 10 035
Bergstrøm Anne Marie Ulvin Barne og ungdomsmedarbeider 909 40 699
Camilla Hanssen Gravdahl Assistent 74 16 91 60
Elisabeth Lundereng Barnepleier 948 27 337
Eva Kristin Borg Pedagogisk leder 909 40 699
Hanne Skogvold Fagleder 404 13 573
Heidi Skaufel Kilskar Spes.Ped.førskolelærer 74 16 97 78
Julie Eide Grove Fagarbeider 909 96 887
Kent Roger Gudmundsen Fagarbeider 909 22 621
Labyrinten (4-5 år) Steinkjersannan 909 22 621
Lena Mari Dahl Pedagogisk leder
Maje I.M Almli 74 16 91 60
Marian Fossum Barne og ungd.arb. 909 40 699
Marit Dybwad Barne og Ungd.arb.
Marita Aunan Pedagogisk leder 909 97 017
Marte Staven Pedagogisk leder 909 98 804
Martenshagen (2-3 år) Steinkjersannan 948 27 337
Mona Elli Spesialpedagog 74 16 91 60
Rahma Khodaiar Assistent 948 10 035
Randi Cecilie Moen Barne og ungdomsarbeider 909 22 621
Sissel Margrethe Øye Styrer 908 96 104
Snefrid Sæther Assistent øremerkede tiltak 908 96 104
Synøve Saursaunet Assistent 909 97 017
Thor Helge Øye Barne og Ungd.arb. 74 16 91 60
Tone Berit Gulstad Spesialpedagog 404 44 730
Tone Børstad Pedagogisk leder 948 27 337
Tone Grete Andersen Barne og Ungd.arb. 948 27 337
Tone Indstøy ped .leder 948 10 035
Toril Austli ped .leder
Unni Grøttum Assistent 909 98 804
Vigdis Dambo Pedagogisk leder 948 10 035
Wenche Marie Trana Barne og ungdomsarbeider 74 16 91 60
barnehage Furuskogen (1 år) Steinkjersannan 909 97 017
barnehage Rismelen (2-3 år) Steinkjersannan 909 98 804
Åse Myhr Andersen Spesialpedagog 74 16 91 60

Stod Sykehjem

Agnes Susegg Assistent 74 17 05 70
Aina Aal Hjelpepleier 74 17 05 70
Anita Bjørk Hjelpepleier 74 17 05 70
Ann Irene Baardvik Seksjonsleder 74 17 05 70
Anne Grete Skjerve Assistent 74 17 05 70
Anne-Lise Lundås Hjelpepleier 74 17 05 70
Aud Lillian Stavik Fagarbeider 74 17 05 70
Birgit Nilsen Hjelpepleier 74 17 05 70
Bjørnhild Tverås Assistent 74 17 05 70
Bodil Skjevik Vernepleier 74 17 05 70
Britt Hanssen Omsorgsarbeider 74 17 05 70
Doris Høgsnes Hjelpepleier 74 17 05 70
Ida Løe Sykepleier 74 17 05 70
Inger Anne Kaj Hjelpepleier 74 17 05 70
Inger Elisabet Braseth Hjelpepleier 74 17 05 70
Ingrid Saursaunet Hjelpepleier 74 17 05 70
Jane Gudmundsen Skatland Sykepleier 74 17 05 70
Jorid Haugdal Assistent 74 17 05 70
Lill Ann Hegge Guin Spes. Hjelpepleier 74 17 05 70
Marit Fordal Valøen Fagarbeider 74 17 05 70
Marit Forås Hjelpepleier 74 17 05 70
Marit Silåmo Hjelpepleier 74 17 05 70
Marit Torbjørg Bjerkan Assistent 74 17 05 70
Marita Røsandhaug Jensen Sykepleier 74 17 05 70
Marthe Braseth Assistent 74 17 05 70
Marthe Letnes Assistent 74 17 05 70
Mary Følstad Assistent 74 17 05 70
Merete Meldal Kokk 74 17 05 70
Mona Andersen Hjelpepleier 74 17 05 70
Oddrun Strand Spesialsykepleier 74 17 05 70
Ruth Grete Aarstad Sykepleier 74 17 05 70
Synnøve Viken Spes. Hjelpepleier 74 17 05 70
Tone Brønstad Hjelpepleier 74 17 05 70
Tove A. Aasheim Hjelpepleier 74 17 05 70
Trude Nilsen Vernehjelpepleier 74 17 05 70
Vibeke Hansen Assistent 74 17 05 70
Vigdis Kippe Sykepleier 74 17 05 70

Studentbarnehagen

Laura 1 Studentbh, 948 07 709
Laura 2 Studentbh, 948 34 450
Sannan Studentbarnehagen 910 01 147
Turid Austmo Spes.Ped.førskolelærer 910 01 147

Sykehjem

Ingvild Sakshaug Pleiemedarbeider

Sykehjem - Adm.

Brit Eli Nordal Tjenesteenhetsleder 74 16 94 02 977 47 050

Søndre Egge barnehage

Ann Elisabeth Kjørås Enhetsleder 913 87 801
Ann Strandval Lillemark Barnepleier 913 87 801
Anne Synnøve Saur 913 87 801
Beate Johansen Barne og ungdomsarbeider 913 87 801
Beate Johnsen Ped.leder 909 83 181
Berit Nøss Assistent 913 87 801
Egge Barnehage Søndre 909 67 406
Egge Barnehage Søndre 909 33 550
Eldrun Østeng Pedagogisk leder 913 87 801
Eva Bragstad Ped.leder 913 87 801
Grete Moe Gulling Ped.leder 913 87 801
Heidi Alstad Pedagogisk leder 91 38 78 01 913 87 801
Heidi Annie Ranum Barne og ungdomsarbeider 40 03 40 25 991 66 820
Hilde Sakshaug Assistent 90 93 35 50
Inger Kvarving Assistent 908 83 029
Ingrid Tangstad Pedagogisk leder 909 83 181
Kenneth Manka Barnevernspedagog 913 87 801
Marit Kristin Inderdal Barne og ungdomsarbeider 908 83 029
Ola Peter Owrenn Owrenn Pedagogisk leder 913 87 801
Torill Fossum Stamnes 913 87 801

Sørlia barnehage

Barnehage Sørlia 909 23 112
Barnehage Sørlia 948 01 226
Bente Lie 909 49 048
Brita Asprem Jacobsen Assistent 909 49 048
Eva Berit Osen Barnepleier 909 49 048
Inga Hegge Assistent 909 49 048
Inger Lise Vang Aalberg Tjenesteenhetsleder 909 49 048
Nadja Berg Lærling 909 49 048
Solrun Vatn Pedagogisk leder 909 49 048
Trude Mære Barne og ungd.arb. 909 49 048
Øyvind Wåde Nilsen Pedagogisk leder 948 01 226

Tufbakken barnehage

Ann Helen Eek Assistent 909 98 018
Anne Britt Følstad Pedagogisk leder 909 98 018
Anne-Lise Aurstad Assistent 909 98 018
Bente Storstad Barne og ungdomsarbeider 909 98 018
Elena Lilleløkken 909 98 018
Elin Britt Staahl Hansen Leder 909 98 018
Inger Holmvik Pedagogisk leder 909 98 018
Jorid Lande Svebakk Spesialpedagog
Marianne Lundereng Jiminez Barne og ungdomsmedarbeider 948 04 313
Nina Saursaunet